Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2014 | 4 | 392-399

Article title

Pedagogika turystyki jako metoda w profilaktyce szkolnej

Authors

Content

Title variants

EN
Pedagogy of tourism as a method in the prevention of school

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Pedagogika turystyki jest nowym rozwiązaniem wspomagania rozwoju jednostki w budowaniu odporności na czynniki ryzyka. Metoda ta wpływa dodatnio na kompetencje społeczne, umiejętności społeczne oraz poczucie autonomii, umożliwia budowanie adekwatnej samooceny wychowanka oraz zmianę wewnętrznego systemu wartości. Pozwala jednocześnie zachować zasady współcześnie rozumianej profi laktyki, gdzie oprócz wspierania odporności jednostkowej, oddala się zmienne sprzyjające niepożądanym postawom.
EN
Pedagogy of tourism is a new solution to support the development of individuals in building resistance to pathologies conduct and a new method for use in the prevention of society. This method has a positive effect on social competence, social skills and a sense of autonomy, self-esteem allows you to build an adequate juvenile and change the internal value system. It also allows to maintain the principle of prevention understood today, where in addition to supporting the resistance unit moves away unwanted variables favorable attitude

Year

Issue

4

Pages

392-399

Physical description

Dates

published
2014

Contributors

 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu Ul. Niedziałkowskiego 18, 45-085 Opole

References

 • Bibliografia:
 • [1] Borucka A., Okulicz-Kozaryn K.; Program wzmacniania rodziny. Profilaktyka uniwersalna, selektywna czy wskazująca, [w:] M. Deptuła (red.), Profilaktyka w grupach ryzyka, Cz. 2 Działania, Warszawa 2010.
 • [2] Gaś Z B., Profilaktyka w szkole, Warszawa 2006.
 • [3] Hanulewicz M., Profilaktyka czy wychowanie?, [w:] M. Hanulewicz, D. Widelak (red.), Profilaktyka społeczna w środowisku otwartym, Konteksty krajowe i zagraniczne (red.), Opole 2007.
 • [4] Iłendo-Milewska A., Dysfunkcjonalność uczniów gimnazjalnych, Warszawa 2009.
 • [5] Kania S., „Coś dla duszy coś dla ciała". O alternatywnych sposobach resocjalizacji - ewangelizacja i turystyka z elementami survivalu, [w:] F. Marek, S. Śliwa (red.), O pracy i pomocy społecznej z pedagogicznego punktu widzenia, Opole 2012.
 • [6] Kawula S., Survival jako metoda resocjalizacji nieletnich przestępców, Iw:] T. Sołtysiak, J. Sudar-Malukiewicz (red.), Zjawiskowe formy patologii społecznych oraz profilaktyka i resocjalizacja młodzieży, Bydgoszcz 2003.
 • [7] Kowal S., Wartości wspólnoty, [w:] M. Nowicka-Kozioł (red.), Człowiek - Wartości - Pedagogika, Kraków 2007.
 • [8] Kupisiewicz C, Kupisiewicz M., Słownik pedagogiczny, Warszawa 2009.
 • [9] Lesiuk W., Paroń A., Regionalne zróżnicowanie etniczno-narodowościowe i tożsamościowe a globalizacja, [w:] Z. M. Nowak (red.), Wymiary globalizacji Aspekty polityczno - kulturowe, Opole 2002.
 • [10] Matuszyk A., Pedagogika turystyki, [w:] R Winiarski (red,), Turystyka w naukach humanistycznych, Warszawa 2008.
 • [11] Michel M., Profilaktyka w środowisku lokalnym, [w:] B. Urban (red.), Profilaktyka społeczna i resocjalizacja młodzieży, Mysłowice 2004.
 • [12] Michl W., Pedagogika przeżyć, Kraków 2011.
 • [13] Nicieja S., Społeczne i kulturowe koszty globalizacji na przykładzie Wielkiej Brytanii pod rządami Margaret Thatcher, [w:] Z M. Nowak (red.), Wymiary globalizacji Aspekty polityczno-kulturowe, Opole 2002.
 • [14] Piotrkowski P., Zajączkowski K., Profilaktyka w gimnazjum, Projektowanie, realizacja i ewaluacja programów, Kraków 2003.
 • [15] Pytka L., Pedagogika resocjalizacyjna. Wybrane zagadnienia teoretyczne, diagnostyczne i metodyczne, Warszawa 2005.
 • [16] Siemonow J., Niedostosowanie społeczne nieletnich: działania zamian efektywność, Warszawa 2011.
 • [17] Szczęsny W., Zarys resocjalizacji z elementami patologii społecznej i profilaktyki, Warszawa 2003.
 • [18] Szymańska J., Programy profilaktyczne, Podstawy profesjonalnej psychoprofilaktyki, Warszawa 2012.
 • [19] Śliwa S., Rok diagnozy pozytywnej w profilaktyce selektywnej i wskazującej wobec uczniów zagrożonych wykluczeniem społecznym, [w:] Szecówka A, Ogonowski B. (red.), Profilaktyka zachowań dewiacyjnych dzieci i młodzieży, Wrocław 2013.
 • [20] Wasyliszyn T., Aktywność turystyczna formą działań w profilaktyce uzależnień, [w:] D. Widelak, M. Hanulewicz (red.), Profilaktyka rówieśnicza w środowisku otwartym, Konteksty bajowe i zagraniczne, Opole 2007.
 • [21] Zeigarnik A, Podstawy psychologii klinicznej, Warszawa 1983.
 • Netografia:
 • [22] Cavert G, Adventure Education: A Historical and Theoretical Perspective of Challenge Course Education, http://www.fimdoing.com/up-loads/l/2/4/4/12445824/adventureedhistoricalperspective_cavert.pdf, 13.122013.
 • [23] Konczal E., Kaźmierski R, Każdemu jego Ernest. Obozy wspinaczkowe Fundacji Czarodziejska Góra, http://www.czarodziejskagora.org.pl/pl/o_fundacji/publikacje, 13.12.2013.
 • [24] Leśny A., Parki linowe w edukacji, http://www.naukaprzygoda.edu.pl/czytelnia/parki-linowe-w-edukacji/, 13.12.2013.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2299-2014

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c39726dd-d8c4-4fe1-a247-d7c9c0bcb15d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.