Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2013 | 14 | 75-88

Article title

Doskonalenie zawodowe pracowników w praktyce przedsiębiorstw

Title variants

EN
Professional Development of Employees in Companies

Languages of publication

PL

Abstracts

EN
The companies that function in the context of the knowledge-based economy, more and more often combine two crucial aspects while creating paths of professional development for the employees. The companies stimulate adults' educational activity for the employees' personal fulfilment, but also for their own business goals. Thus, the aim of this article is to draw attention to the need for continuous professional development of the employees in Polish companies. An important issue is also emphasizing the relation between the functioning of the managers and the human resources policy of the company within the scope of training and personnel development. The basis for the theoretical deliberations is the description of the companies’ activity in learning economy and the changes on the training market. The part dealing with the results analysis presents the issue of the employees' educational activity and its evaluation concerning the training and educational systems in organizations. The discussion in this article is summed up by the practical postulates which are based on the research results and which facilitate the analysed employees' development processes.

Year

Volume

14

Pages

75-88

Physical description

Dates

published
2013

Contributors

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Studiów Edukacyjnych, Zakład Kształcenia Ustawicznego i Doradztwa Zawodowego, ul. Szamarzewskiego 89D, 60-568 Poznań, Poland
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Studiów Edukacyjnych, Zakład Kształcenia Ustawicznego i Doradztwa Zawodowego, ul. Szamarzewskiego 89D, 60-568 Poznań

References

 • Andrzejczak A., Kompetencje kadry kierowniczej a studia MBA, [w:] Zarządzanie zasobami ludzkimi. Wyzwania u progu XXI wieku, red. Z. Wiśniewski, Toruń 2001.
 • Andrzejczak A., Modele szkolenia zawodowego w warunkach gospodarki rynkowej, Poznań 1999.
 • Bartkowiak M., Kompetencje menedżerów a relacje międzypracownicze w organizacji uczącej się, Poznań 2011.
 • Biała Księga Kształcenia i Doskonalenia, Nauczanie i uczenie się. Na drodze do uczącego się społeczeństwa, Warszawa 1997.
 • Drucker P.F., Społeczeństwo pokapitalistyczne, przeł. G. Kranas, Warszawa 1999.
 • Gospodarka oparta na wiedzy. Wyzwanie dla Polski XXI wieku, red. A. Kukliński, Warszawa 2001.
 • Grudzewski W.M., Hejduk I.K., Wpływ rozwoju technologii na przedsiębiorstwo przyszłości, [w:]
 • Kirkpatrick D.L., Cztery poziomy oceny efektywności szkoleń, przeł. J. Teodorowicz, Warszawa 2001.
 • Kostera M., Zarządzanie personelem, Warszawa 2000.
 • Kwarcińska B., Doskonalenie zawodowe menedżerów w gospodarce opartej na wiedzy, Poznań 2005.
 • OECD, Making Lifelong Learning a Reality for All, [w:] E. Solarczyk-Ambrozik, Kształcenie ustawiczne w perspektywie globalnej i lokalnej. Między wymogami rynku a indywidualnymi strategiami edukacyjnymi, Poznań 2004.
 • Oleksyn T., Sztuka kierowania, Warszawa 2001.
 • Podstawy nauki o przedsiębiorstwie, red. J. Lichtarski, Wrocław 1999.
 • Przedsiębiorstwo przyszłości, red. W.M. Grudzewski, I.K. Hejduk, Warszawa 2001.
 • Solarczyk-Ambrozik E., Ewolucja celów i zadań oświaty dorosłych, [w:] K. Przyszczypkowski, E. Solarczyk-Ambrozik, Zmiana społeczna a kompetencje edukacyjne dorosłych, Koszalin 1995.
 • Suter A., Określanie i wykorzystanie kluczowych zdolności, „Zarządzanie na Świecie” 1996, nr 1.
 • Szkolenia w Polsce 2009. Badanie potrzeb szkoleniowych osób indywidualnych, Fundacja Obserwatorium Zarządzania, Warszawa 2009.
 • Wrońska M., Dokąd zmierza świat? – dualizm technologii informacyjnych, [w:] Edukacyjne wyzwania i zagrożenia początku XXI wieku, red. E. Solarczyk-Ambrozik, A. Zduniak, Warszawa–Poznań 2003.
 • Wujek T., Kształcenie ustawiczne w świetle Raportu Jacques’a Delorsa, [w:] Wokół problemów kształcenia ustawicznego, red. H. Bednarczyk, Warszawa–Ryki–Radom 1999.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2084-2740

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c39910b8-7df3-4779-9ef4-18add1a55e01
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.