Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2020 | 120 | Tom 1 | 55 - 66

Article title

Koniec ery kodeksów?

Authors

Selected contents from this journal

Title variants

EN
End of the era of codes?

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Autor stawia pytanie, czy współcześnie jest jeszcze miejsce na kodeksy w takiej formie, w jakiej były one tworzone w XIX wieku. Przede wszystkim zmieniły się warunki, w jakich powstawały ówczesne kodeksy, oraz postulaty wobec nich stawiane. Nie oczekuje się już obecnie, że akty te będą całkowicie i wyłącznie regulować daną dziedzinę życia społecznego. Nasiliło się zjawisko dekodyfikacji, polegające na regulowaniu materii właściwych kodeksom w innych ustawach, co rodzi problemy na tle ich wzajemnych relacji. Utrudnieniem dla procesu kodyfikacji jest także brak współpracy pomiędzy nauką prawa i sądami, które do tej pory wspólnie wypracowywały rozwiązania, wpisywane następnie do treści kodeksów. Zdaniem autora kodeksy mogą jednak nadal odgrywać ważną rolę i pełnić funkcję w pewnej mierze symboliczną. Najważniejszym zadaniem kodeksów jest bowiem tworzenie aksjologicznych podstaw danej dziedziny prawa, przede wszystkim formułowanie katalogu zasad decydujących o jej autonomii.
EN
The author of the article asks the question whether there is still space for codes in the form in which they were created in the nineteenth century. The conditions for the creation of codes have changed. Lawyers do not require codes in order to completely regulate a given field of social life. The occurrence of decodification is very strong. Lack of cooperation between legal science and the courts makes it difficult to create new codes. However, in the author’s opinion, codes can still play an important and symbolic role. The most important function of codes is to create the axiological foundations of a given branch of law.

Year

Volume

120

Issue

Pages

55 - 66

Physical description

Contributors

author
  • Uniwersytet Wrocławski

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c3a51d23-5485-4aa0-a7b0-3f0e66b072b6
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.