Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Journal

2012 | 92 | 2 | 132–141

Article title

Wybrane regionalizmy krakowskie w mowie mieszkańców Zawiercia

Title variants

EN
Cracow-specific words and expressions in the speech of Zawiercie inhabitants

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Celem artykułu jest ustalenie leksykalnych związków Zawiercia z Krakowem. Listę kilkudziesięciu regionalizmów krakowskich utworzono, korzystając z następujących źródeł: artykułów (m.in. K. Nitscha, J. Kowalikowej), słowników (m.in.: Wielkiego słownika poprawnej polszczyzny) oraz strony internetowej A. Czesaka. Wyrazy regionalne z terenu Zawiercia, które wykorzystano do badań porównawczych, zostały zarejestrowane na przełomie 2006/2007 roku. Zgromadzono je za pomocą kwestionariusza, opracowanego pod kierunkiem Bogusława Dunaja. W artykule zamieszczono wykaz wybranych regionalizmów krakowskich wraz z informacją na temat ich występowania bądź niewystępowania w mowie mieszkańców Zawiercia. Okazało się, że w języku zawiercian i krakowian funkcjonuje niewiele wspólnych form regionalnych.
EN
The purpose of this article is exploring the lexical connections between Cracow and Zawiercie. A list of words and expressions specific to Cracow inhabitants has been prepared, based on various sources: articles, dictionaries and web site materials. Zawiercie region-specific words, used for comparative research, were compiled in 2006 and 2007 by using a questionnaire developed under the supervision of Professor Bogusław Dunaj. The article aims at presenting the chosen Cracow-specific words and expressions as well as the patterns of their use (or lack of use) in the speech of Zawiercie. The research clearly shows that the lexical forms common to both regions do not occur frequently.

Journal

Year

Volume

92

Issue

2

Pages

132–141

Physical description

Contributors

  • Uniwersytet Jagielloński, Wydział Polonistyki, ul. Gołębia 16, 31-007 Kraków, Poland

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c3a56946-6587-4747-b3d8-a0b9b62194f5
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.