Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2015 | 3 | 29-44

Article title

„Stąd do globalności” – „patologiczne” spojrzenie lokalne

Authors

Content

Title variants

Languages of publication

PL EN

Abstracts

EN
“From Here to Globality:” A Pathological Local View

Year

Issue

3

Pages

29-44

Physical description

Dates

published
2015-06-30

Contributors

author
 • Instytut Filozofii, Uniwersytet Rzeszowski, Aleja Rejtana 16c, 35-959 Rzeszów

References

 • Althusser, L. (2010). Ideologie i aparaty ideologiczne państwa. Wskazówki do badań, tł. A. Staroń. Nowa Krytyka. Czasopismo filozoficzne, http://www.nowakrytyka.pl/spip.php?article374
 • Bakić-Hayden, M. (1995). Nesting Orientalisms: The Case of Former Yugoslavia, Slavic Review, 54(4), 917–31.
 • Bartels, L.M. (2008). Unequal Democracy: The Political Economy of the New Gilded Age, Princeton: Princeton University Press.
 • Beissinger, M. R., Young, C. (2002). Beyond State Crisis? Post-Colonial Africa and Post-Soviet Eurasia in Comparative Perspective, Waszyngton: Woodrow Wilson Center Press.
 • Böröcz, J. (2001). Introduction: Empire and Coloniality in the “Eastern Enlargement” of the European Union. W: Böröcz J, Kovács M. (red.), Empire's New Clothes. Unveiling EU Enlargement, (4–50). Holly Cottage: Central European Review.
 • Böröcz, J. (2012). Hungary in the European Union:‘Catching Up’, Forever. Economic & Political Weekly, XLVII(23), 22–25.
 • Böröcz, J. (1992). Dual Dependency and Property Vaccum: Social Change on the State Socialist Semiperiphery. Theory and Society, 21(1), 77–104.
 • Bourdieu, P., Passeron J.C. (1990). Reprodukcja. Elementy teorii systemu nauczania, tł. E. Neyman. Warszawa: Wyd. Naukowe PWN.
 • Bourdieu, P. (2005). Dystynkcja. Społeczna krytyka władzy sądzenia, tł. P. Biłos. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 • Bourdieu, P. (2007). Szkic teorii praktyki poprzedzony trzema studiami na temat etnologii Kabylów, tł. W. Kroker. Kęty: Wydawnictwo Marek Derewiecki.
 • Bourdieu, P. (2008). Zmysł praktyczny, tł. Joanna Stryjczyk. Kraków: Wydawnictwo UJ.
 • Bourdieu, P. (2009). Rozum praktyczny. O teorii działania, tł. J. Stryjczyk. Kraków: Wydawnictwo UJ.
 • Bourdieu, P., Wacquant, L.J.D. (2001). NeoLiberal NewSpeak: Notes on the new planetary vulgate. Radical Philosophy, 105, 2–5.
 • Brzechczyn, K. (1998). Odrębność historyczna Europy Środkowej. Studium metodologiczne. Poznań: Humaniora.
 • Buchowski, M. (2006). The Specter of Orientalism in Europe: From Exotic Other to Stigmatized Brother. Anthropological Quarterly, 79(3), 463–482.
 • Chakrabarty, D. (2011). Prowincjonalizacja Europy. Myśl postkolonialna i różnica historyczna, tł. D. Kołodziejczyk, T. Dobrogoszcz, E. Domańska. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie.
 • Chałasiński, J. (1946). Społeczna genealogia inteligencji polskiej. Warszawa: Czytelnik.
 • Delanty, G. (1995). Inventig Europe. Idea, Identity, Reality. New York: St. Martin Press.
 • Dębska, H. (2013). Refleksyjna socjologia prawa. W: M. Stepień, A. Kociołek Pęksa (red.) Leksykon socjologii prawa. (s. 311–318). Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.
 • Dębska, H. (2014). Od władzy normatywnej do władzy symbolicznej. Podejście Pierre’a Bourdieu. W: J. Czapska, M. Dudek, M. Stępień (red.), Wielowymiarowość prawa. (s. 388–400). Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 • Etkind, A. (2011). Internal Colonization. Russia’s Imperial Experience. Cambridge, Malden: Polity Press.
 • Etkind, A. (2003). Internal Colonization and Russian Cultural History. Ulbandus, 7, 17–25.
 • Fairclough, N. (2006). Language and Globalization, New York: Routledge.
 • Fanon, Fr. (1985). Wyklęty lud ziemi, tł. H. Tygielska. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.
 • Geertz, C. (2005). Interpretacja kultur. Wybrane eseje, tł. M.P. Piechaczek. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • Grabowska, M. (2003). Podział postkomunistyczny. Społeczne podstawy polityki w Polsce po 1989 roku. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 • Hechter, M. (1975). Internal Colonialism. The Celtic Fringe in British National Development. Berkeley: University of California Press.
 • Kaps, K., Surman. J. (2012). Galicja postkolonialna czy postkolonialnie? Postcolonial theory pomiędzy przymiotnikiem a przysłówkiem. Historyka, XLII, 7–12.
 • Klein, N. (2008). Doktryna szoku. Jak współczesny kapitalizm wykorzystuje klęski żywiołowe i kryzysy społeczne, tł. H. Jankowska (i in.). Warszawa: Warszawskie Wydawnictwo Literackie MUZA SA.
 • Koczanowicz, L. (2011). Post-postkomunizm a wojny kulturowe. W: R. Nycz (red.), Kultura po przejściach, osoby z przeszłością. Polski dyskurs postzależnościowy: konteksty i perspektywy badawcze.(s. 117–36). Kraków: Universitas.
 • Kołodziejczyk, D. (2011). Postkolonialny transfer na Europe Środkowo-Wschodnią. W: R. Nycz (red.), Kultura po przejściach, osoby z przeszłością. Polski dyskurs postzależnościowy: konteksty i perspektywy badawcze. (s. 117–36). Kraków: Universitas.
 • Kula, W. (1962). Teoria ekonomiczna ustroju feudalnego. Próba modelu. Warszawa: PWN.
 • Kula, W. (1983). Historia, zacofanie, rozwój. Warszawa: Spółdzielnia Wydawnicza Czytelnik.
 • Laclau, E., Mouffe, Ch. (2007). Hegemonia i socjalistyczna strategia, tł. Sławomir Królak. Wrocław: Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej Edukacji TWP.
 • Le Rider, J. (2008). Mitteleuropa, Zentraleuropa, Mittelosteuropa: A Mental Map of Central Europe. European Journal of Social Theory – „Mitteleuropa: Symbolic Geographies and Political Visions”, 11/1 (maj), 155–169.
 • Małowist, M. (2007). Wschód a Zachód Europy XIII–XVI wiek. Konfrontacja struktur społeczno-gospodarczych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Mickiewicz, T., Zalewska, A. (2002). Deindustrialisation. Lessons from the Structural Outcomes of Post – Communist Transition. William Davidson Working Paper, 463, January 2002.
 • Moore, D.C. (2001). Is the Post-in Postcolonial the Post-in Post-Soviet? Toward a Global Postcolonial Critique. PMLA, 116(1), 111–28.
 • Mouffe, C. (2005). On the political. London: Routledge.
 • Nowak, A.W. (2011). Europejska nowoczesność i jej wyparte konstytuujące „zewnętrze”. Nowa Krytyka. Czasopismo filozoficzne”, 26/27, 261–289.
 • Nowak, L. (2012). The structure of provincial thought half essay, half thesis (1998). W: K. Brzechczyn, K. Paprzycka (red.), Thinking about Provincialism in Thinking, Poznań Studies in the Philosophy of the Sciences and the Humanities, 100(1), 51–66, Amsterdam–New York: Rodopi.
 • Nycz, R. (2011) [red.]. Kultura po przejściach, osoby z przeszłością. Polski dyskurs postzależnościowy: konteksty i perspektywy badawcze. Kraków: Universitas.
 • Rowthorn, R.E., Ramaswamy R. (1997). Deindustrialization–Its Causes and Implications.Economic Issues,10/1997.
 • Rowthorn, R.E., Wells, J.R. (1987). De-Industrialization and Foreign Trade. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Said, E.W. (2009), Kultura i imperializm, tł. W. Wyrwas-Wiśniewska. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • Snochowska-Gonzalez, C. (2012). Post-colonial Poland–On an Unavoidable Misuse. East European Politics & Societies, 26(4), 708–23.
 • Sosnowska, A. (1997). Tu, tam – pomieszanie, Studia Socjologiczne, 4/1997(147), 61–88.
 • Sowa, J. (2011). Fantomowe ciało króla. Peryferyjne zmagania z nowoczesną formą. Kraków: Universitas.
 • Sowa, J. (2012). Poczucie sprawstwa i podmiotowości w polskich debatach historycznych. W odpowiedzi Tomaszowi Zaryckiemu, Stan Rzeczy, 1(3), 231–240.
 • Sztandar-Sztanderska, K. (2010). Teoria praktyki i praktyka teorii. Wstęp do socjologii Pierre’a Bourdieu. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.
 • Sztompka, P. (1993). Civilizational incompetence – the trap of postcommunist societies, Zeitshrift für Soziologie, 22(2), 85–95.
 • Szwabowski, O. (2012). Postpolityczna prawica, postkolonializm i neoliberalizm, Praktyka Teoretyczna.
 • Terlouw, C.P. (1993). The Elusive Semiperiphery. A Critical Examination of the Concept of Semiperiphery. International Journal of Comparative Sociology, 34, ½, 87–102.
 • Thompson E. (2000). Trubadurzy imperium. Literatura rosyjska i kolonializm. Kraków: Universitas.
 • Tlostanova, M. (2012). Postsocialist ≠ postcolonial? On post- Soviet imaginary and global coloniality. Journal of Postcolonial Writting, 48/2, 120–142.
 • Wallerstein, I. (2007). Analiza systemów-światów. Wprowadzenie, tł. K. Gawlicz M. Starnawski. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Dialog.
 • Warczok, T., Zarycki, T. (2014). Bourdieu recontextualized: Redefinitions of western critical thought in the periphery. Current Sociology, 62 (3), 335–351.
 • Zarycki, T. (2012). Jan Sowa. Fantomowe ciało króla. Peryferyjne zmagania z nowoczesną formą. Stan Rzeczy, 1(3), 222–230.
 • Zarycki, T. (2009). Peryferie: Nowe ujęcia relacji centro-peryferyjnych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 • Zarycki, T. (2014). Ideologies of Eastness in Central and Eastern Europe. London–New York: Routledge.
 • Žižek, S. (2001). Przekleństwo fantazji, tł. A. Chmielewski. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.
 • Žižek, S. (2009), Widmo ideologii. W: Žižek. Przewodnik Krytyki Politycznej, tł. M. Kropiwnicki, Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej.
 • Žižek, S. (2001). Wzniosły obiekt ideologii, tł. J. Bator, J. Dybel. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.
 • Žižek, S. (2009). Od tragedii do farsy. Czyli jak historia się powtarza, tł. M. Kropiwnicki, B. Szelewa. Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c3a84bc2-e721-46eb-aea6-a88510a3ffe5
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.