Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2015 | 3 | 2 | 279-295

Article title

Aspekty społeczne i ich pomiar w Business Process Offshoring

Content

Title variants

EN
Business process offshoring in terms of social aspects and megatrends

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Celem artykułu była próba określenia społecznych uwarunkowań i oczekiwań względem BPO oraz zastanowienie się nad sposobami pomiaru społecznych aspektów w procesach offshore. Defragmentacja łańcucha wartości przedsiębiorstw oraz redefinicja kluczowych kompetencji (core competences) i przewag konkurencyjnych (competitive advantages) prowadzą do tego, iż kluczowymi kompetencjami staje się kapitał relacyjny i zarządzanie relacjami, silnie powiązane z kapitałem społecznym.Wartykule przedstawiono istotę BPO oraz jego formy. Następnie uporządkowano oczekiwania społeczne wpływające na procesy offshore w formie: regulacji prawnych, kodeksów dobrych praktyk, oczekiwań czy trendów społeczno-gospodarczych, szerzej opisanychwartykule. Następnie rozszerzono rozważania oczekiwań społecznych o pojęcie kapitału społecznego, który odgrywa ważną rolę w budowaniu kompetencji strategicznych przedsiębiorstw w zarządzaniu procesami offshore. Ostatnią część artykułu stanowią rozważania nad pomiarem społecznych aspektów z perspektywy BPO.

Year

Volume

3

Issue

2

Pages

279-295

Physical description

Contributors

 • Dr, Katedra Ekonomiki Przedsiębiorstw, Wydział Zarządzania, Uniwersytet Gdański, ul. Armii Krajowej 101, 81-824 Sopot,

References

 • Anti-Outourcing Laws in the USA: Attempts to keep jobs and data on U.S. soil (2005), Morrison-Fśster, http://www.mofo.com/resources/publications/2005/06/antioutsourcing-laws-in-the-usa—attempts-to-kee, dostęp dnia 5.06.2015.
 • Bhattacharya C. B., Korschun D., Sen S. (2011), What really drives value in corporate responsibility?, McKinsey & Company article, http://www. mckinsey.com/insights/corporate_social_responsibility/what_really_ drives_value_in_corporate_responsibility, dostęp dnia 1.06.2015.
 • Bonini S. M. J., Mendonca L. T., Oppenheim J. M. (2006), When social issues become strategic, „The McKinsey Quarterly”, No.2
 • >4. CBA Builder, http://www.cbabuilder.co.uk, dostęp dnia 1.07.2015.
 • Coleman J. S. (1988), Social Capital in the Creation of Human Capital, „American Journal of Sociology”, Vol. 94, The University of Chicago Press, Chicago.
 • Contractor F. J., Kumar V., Kundu S., Pedersen T. (red.) (2011), Global Ousourcing and Offshoring. An Integrated Approach to Theory and Corporate Strategy, Cambridge University Press, Cambridge.
 • Gupta A., Sao D. (2009), Anti-Offshoring Legislation and United States Federalism: The Constitutionality of Federal and State Measures Against Global Outsourcing of Professional services, „Texas International Law Journal”, Vol. 44.
 • Masciarelli F. (2011), The Strategic Value of Social Capital: How Firms Capitalize on Social Assets, Edward Elgar Publishing.
 • Megatrends 2015. Making sense of a world in motion (2015), Ernst&Young.
 • Megatrends Research. Industrial Manufacturing (2014), KPMG.
 • Pieriegud J. (2015), Wykorzystanie megatrendów do analizy przyszłościowego rozwoju sektorów gospodarki,w:Magatrendy i ich wpływ na rozwój sektorów infrastrukturalnych, Gajewski J., Paprocki W., Pieriegud J. (red.), Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową – Gdańska Akademia Bankowa, Gdańsk.
 • Porter M. E., Kramer M. R. (2011), Creating Shared Value: How to Reinvent Capitalism – and Unleash a Wave of Innovation and Growth, „Harward Business Review”, January/February.
 • Próchniak J. (2015), Offshoring a zarządzanie wartością w przedsiębiorstwie, w: Zarządzanie wartością spółki kapitałowej, wyd. 2, Bielecki J. K., Pawłowicz L. (red.), CeDeWu, Warszawa.
 • Service 2020: Megatrends for the Decade Ahead (2011), Economist Intelligence Unit, BDO Report.
 • Sierocińska K. (2011), Kapitał społeczny. Definiowanie, pomiar, typy, „Studia Ekonomiczne” nr 1 (68), Polska Akademia Nauk, Instytut Nauk Ekonomicznych.
 • Social Capital. A review of a literature (2001), Social Analysis and Reporting Division, Office for National Statistics, October.
 • The Future of Work: Jobs and Skills in 2030 (2014), UK Commission of Employment and Skills.
 • Top 20 Global Mega Trends and Their Impact on Business, Cultures and Society (2013), Frost & Sullivan.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c3b1e2f7-2f9d-43b1-9f5f-40d48c73304e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.