Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Journal

2011 | 24 | 33-46

Article title

Die ausgewählten Probleme des Amtes Wollin im 16. Jahrhundert

Content

Title variants

PL
Wybrane problemy dziejów domeny Wolin w XVI wieku.

Conference

This volume is dedicated to Professor Jerzy Trzoska on His seventieth birthday

Languages of publication

DE

Abstracts

PL
Domena Wolin należała do grupy najstarszych posiadłości książęcych na Pomorzu Zachodnim. W XVI stuleciu została nie tylko znacznie powiększona o dobra sekularyzowanego klasztoru cysterek wolińskich, ale także zreorganizowana jako jednostka zarządu terytorialnego (Amt) oraz w zakresie ekonomicznym. Głównym środkiem mającym zwiększyć dochodowość domeny, oprócz usprawnienia administracji, była rozbudowa gospodarki własnej opartej na bezpłatnych robociznach chłopskich, czyli pańszczyźnie. Liczba folwarków w domenie wzrosła z dwóch do siedmiu w początku XVII wieku. Rekonstruując stan posiadania domeny wolińskiej i kreśląc zachodzące na jej obszarze gospodarczo-społeczne przeobrażenia, poza literaturą przedmiotu autor wykorzystał rejestr domeny wolińskiej z 1560/61 roku, księgę domeny (Amtsbuch) z 1594 roku oraz rejestr włók podatkowych Księstwa Pomorskiego z 1628 roku.

Keywords

Journal

Year

Volume

24

Pages

33-46

Physical description

Contributors

  • Instytut Historii PAN

References

  • Archiwum Państwowe w Szczecinie: Archiwum Książąt Szczecińskich
  • Pommersche Hufenmatrikeln aus der ersten Hälfte des XVII Jahrhunderts, in: Matrikeln und Verzeichnisse der Pommerschen Ritterschaft vom XIV bis XIX Jahrhundert, hg. v. R. Klempin u. G. Kratz, Berlin 1863
  • Historischer Atlas von Pommern, Neue Folge, Lieferung 1, Karte 1: Besitzstandskarte von 1628, bearb. v. W. v. Schulmann und F. Engel; + Erläuterungsheft ..., Veröffentlichungen der Historischen Kommission für Pommern, hg. v. F. Engel, Köln– Graz 1959
  • Gohbandt E.: Das Bauernlegen bis zur Aufhebung der Erbuntertänigkeit und die Kolonisation des 16. Jahrhunderts in Ostpommern, „Baltische Studien“, Neue Folge, 38, 1936
  • Raumer G. W.: Die Insel Wollin und das Seebad Misdroy, Berlin 1851
  • Schleinert D.: Die Gutswirtschaft im Herzogtum Pommern-Wolgast im 16. und frühen 17. Jahrhundert, Köln–Weimar–Wien 2001
  • Wachowiak B.: Gospodarcze położenie chłopów w domenach Księstwa Szczecińskiego w XVI i w pierwszej połowie XVII wieku [Die wirtschaftliche Lage der Bauern in den Domänen des Herzogtums Stettin im 16. und in der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts], Szczecin 1967
  • Wachowiak B.: Gospodarka folwarczna w domenach Księstwa Pomorskiego w XVI i na początku XVII wieku [Die Vorwerkwirtschaft in den Domänen des Herzogtums Pommern im 16. und am Anfang des 17. Jahrhunderts], Warszawa 2005
  • Wachowiak B.: Reorganizacja domen książęcych na Pomorzu Zachodnim w XVI wieku [Die Reorganisation der fürstlichen Domänen in Pommern im 16. Jahrhundert], in: Ars historica. Prace z dziejów powszechnych i Polski [Ars historica. Arbeiten aus der Universal- und Polens Geschichte], Poznań 1976

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c3b5cfcb-78bf-428e-94e3-4806791c6662
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.