Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2016 | 12 | 253-264

Article title

Motywy zakupu mieszkań w świetle badań nabywców na lokalnym rynku nieruchomości mieszkaniowych w Krakowie

Title variants

EN
Reasons for Purchase of Flats in the Light of Researching for Buyers in the Housing Property Market in Cracow

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Niniejszy artykuł ma na celu określenie, jakimi motywami kierują się nabywcy decydujący się na zakup nieruchomości mieszkaniowych w Krakowie. Artykuł składa się z trzech części: opisu badania i próby, analizy czynników wpływających na nabywców nieruchomości oraz podsumowania. Dane dotyczące motywów nabywców nieruchomości uzyskano w oparciu o badanie ankietowe z wykorzystaniem kwestionariusza, przeprowadzone w III kwartale 2015 r. na próbie liczącej 145 osób. W publikacji wskazano również pożądane kierunki przemian w zakresie dostosowania oferty rynkowej do oczekiwań przyszłych klientów.(abstrakt oryginalny)
EN
This article is concentrated on describing the motives which the property buyers in Cracow go by. The article consists of the three parts: the description of the research subject, then the analysis of the factors influencing the property buyers and the resume of the research. Data concerning motives of the property buyers was obtained due to the survey examining with the usage of the questionnaire. The examination was held in the 3rd quarter of 2015 year. There was a sample of 145 persons which was submitted to the examination. The sought-after directions of change in terms of tailoring market offer to the prospective costumers expectations has been also indicated in the paper.(original abstract)

Year

Issue

12

Pages

253-264

Physical description

References

  • Głuszak M., Preferencje nabywców mieszkań i ich uwarunkowania na przykładzie Krakowa, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie" 2006, nr 703.
  • Kalkowski L., Rynek nieruchomości w Polsce, Twigger, Warszawa 2003.
  • Łaszek J., Rynek nieruchomości mieszkaniowych i jego specyfika jako czynniki determinujące ryzyko kredytowania hipotecznego, "Materiały i Studia NBP" 2006, nr 203.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c3ba559f-0b38-4859-8346-0982b1150f37
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.