PL EN


2011 | 8 | 125-147 (11)
Article title

PROCEDURY LEGISLACYJNE W UNII EUROPEJSKIEJ PO TRAKTACIE LIZBOŃSKIM

Authors
Content
Title variants
EN
LEGISLATIVE PROCEDURES OF THE EUROPEAN UNION AFTER THE TREATY OF LISBON
Languages of publication
PL EN
Abstracts
Keywords
Year
Issue
8
Pages
125-147 (11)
Physical description
Contributors
  • Wydział Politologii, Uniwer-sytet Marii Curie-Skłodowskiej
References
  • Jednolity Akt Europejski, Dziennik Ustaw RP 2004 nr 90, poz. 864/5 (DzU RP). Skonsolidowana wersja Traktatu o Unii Europejskiej, DzUrz UE 2002 C 325 z 24 grudnia 2002 (DzUrz UE). Skonsolidowana wersja Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, DzUrz UE 2002 C 325 z 24 grudnia 2002 r. Traktat z Lizbony zmieniający Traktat o Unii Europejskiej i Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską podpisany w Lizbonie dnia 13 grudnia 2007 roku, DzUrz UE 2007 C 306 z 17 grudnia 2007 r. Wersja skonsolidowana Traktatu o Unii Europejskiej, DzUrz UE 2008 C 115/13 z 9 maja 2008 r. Wersja skonsolidowana Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, DzUrz UE 2008 C 115/47 z 9 maja 2008 r.
  • Barcz J., 2008, Przewodnik po Traktacie z Lizbony. Traktaty stanowiące Unię Europej-ską. Stan obecny oraz teksty skonsolidowane w brzmieniu Traktatu z Lizbony, Warszawa. Michałowska-Gorywoda K., 2002, Podejmowanie decyzji w Unii Europejskiej, War-szawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1732-9639
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-c3c970c6-d318-43d2-87ee-441e30150bda
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.