Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2016 | 291 | 29-33

Article title

Pasywne metody magnetyczne – wstęp do badań kryminalistycznych

Content

Title variants

EN
Passive magnetic methods – introduction to forensic research

Languages of publication

PL EN

Abstracts

PL
Artykuł prezentuje pasywne metody magnetyczne stosowane w diagnostyce bezkontaktowej, które mogą znaleźć zastosowanie w badaniach kryminalistycznych, a w szczególności mogą być wykorzystane ramach projektu pt. „Pasywne i aktywne metody magnetyczne jako podstawa nowej metodyki badań związanych z wykrywaniem, zwalczaniem i neutralizacją zagrożeń terrorystycznych oraz przestępczości zorganizowanej” finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju i realizowanego przez konsorcjum naukowe, którego liderem jest Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji.
EN
The article presents passive magnetic methods applied in non-contact diagnostics which can find application in forensic examinations, and in particular can be used within the framework of the project “Passive and active magnetic methods as the basis for a new examination methodology related to detecting, combating and neutralizing terrorist threats and organized crime” financed by the National Centre for Research and Development and implemented by a scientific consortium, led by the Central Forensic Laboratory of the Police.

Keywords

Year

Issue

291

Pages

29-33

Physical description

References

  • APS536 3 Axis Flux Gate Magnetometr System – Operating Manual and Technical Reference, May, 2004.
  • Augustyniak B., Podstawy fizyczne wykorzystania własności magnetosprężystych dla oceny naprężeń wewnętrznych i zewnętrznych materiałów ferromagnetycznych, I Krajowa Konferencja Podstaw Fizycznych Badań Nieniszczących, Gliwice 1995.
  • Augustyniak M., Krytyczny przegląd założeń metody badań nieniszczących opartej na „magnetycznej pamięci metalu”. Materiały Konferencji PIRE, Ustroń 2011.
  • Dubov A. A., Diagnostyka wytrzymałości oprzyrządowania i konstrukcji z wykorzystaniem magnetycznej pamięci metalu, „Dozór Techniczny” 2002, nr 1, s. 14-18, nr 2, s. 37-40.
  • Dubov A. A., Physical base of the method of metal magnetic memory. Proc. of Workshop on Nondestructive Testing of Materials and Structures, NTM’02, Wyd. IPPT PAN, Warszawa 2002, s. 1-9.
  • Dubov A. A., Principal features of metal magnetic memory method and inspection tools as compared to known magnetic NDT methods, WCNDT, Montreal 2004, http://www.ndt.net/article/wcndt2004/papers/359.ntm.
  • Dubov A. A., Zapytania o fizyczne podstawy metody magnetycznej pamięci metalu. Materiały z II Międzynarodowej Konferencji pt. „Diagnostyka oprzyrządowania i konstrukcji z wykorzystaniem magnetycznej pamięci metalu”, Moskwa 2001.
  • ENES – www.magnesy.eu (dystrybutor m.in.: magnesów neodymowych; aktualizacja 25.04.2013 r.).
  • Kawka A., Juraszek J., Doświadczenia z zastosowania metody magnetycznej pamięci metalu (MPM) do diagnostyki i oceny stanu technicznego elementów górniczych wyciągów szybowych. Materiały VI Międzynarodowej Konferencji pt. „Laboratoria badawcze, systemy jakości w Unii Europejskiej – laboratoria badawcze w procesie wytwarzania i eksploatacji urządzeń”, Łagów 2010.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c3caea50-9482-43d3-8baf-ee89e5743615
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.