Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2013 | 2(34) | 451-463

Article title

Gwarancja ubezpieczeniowa jako formazabezpieczenia interesów klientów przedsiębiorstwdziałających w obszarze usług turystycznych

Authors

Title variants

EN
Insurance guarantees as a form of security in the area of tourism

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Ubezpieczenia finansowe funkcjonują w polskim systemie ubezpieczeniowym od momentu transformacji ustrojowej. Pomimo upływu lat, rynek ten jest wciąż młodym i rozwijającym się segmentem ubezpieczeń. Artykuł przedstawia funkcjonowanie gwarancji ubezpieczeniowych jako jednego z trzech dostępnych prawem rodzajów zabezpieczeń dla pośredników i organizatorów usług turystycznych. Omówione są podstawowe możliwości tego zabezpieczenia i bariery rozwoju tego typu ubezpieczeń na rynku polskim.
EN
Financial insurances have been functioning in the Polish insurance system since government transformation. Despite the fact that it has been 23 years after the change, it is a young and still developing market. The article presents the functioning of guarantee as one of three avail-able forms of insurance offered by the Polish law for tourist organizers. Here are discussed basic capabilities and barriers of evolution of these types insurances on the Polish market.

Year

Issue

Pages

451-463

Physical description

Contributors

 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

References

 • Biuletyn roczny. Wyniki sektora ubezpieczeń lata 2000 -2002, Państwowy Urząd Nadzoru Ubezpieczeń.
 • Biuletyny roczne 2006 – II poł. 2012 r., Komisja Nadzoru Finansowego, Warszawa 2012.
 • Jaworski M., Gwarancje ubezpieczeniowe kosztowały firmy ponad 130 mln zł, „Dziennik Gazeta Prawna” z dnia 1.10.2009 r.
 • Kowalewski E., Fuchs D., Mogilski W., Serwach M., Prawo ubezpieczeń gospodarczych, wydanie III, Oficyna Branta, Toruń 2006.
 • Nesterowicz M., Prawo turystyczne, Oficyna Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., wydanie III, Warszawa 2009.
 • Polski rynek ubezpieczeniowy w latach 2004-2010, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2010.
 • Roczniki Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych lata 2003-2005, Komisja Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych.
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 lutego 2010 r. w sprawie minimalnej wysokości sumy gwarancji bankowej i ubezpieczeniowej wymaganej w związku z działalnością wykonywaną przez organizatorów turystyki i pośredników turystycznych, Dz.U. nr 238, poz. 1584.
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie ubezpieczenia klientów w związku z działalnością wykonywaną przez organizatorów turystyki i pośredników turystycznych, Dz.U. nr 252, poz. 1690.
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 kwietnia 2011 r w sprawie wzorów formularzy umowy gwarancji bankowej, umowy gwarancji ubezpieczeniowej oraz umowy ubezpieczenia na rzecz klientów, wymaganych w związku z działalnością wykonywaną przez organizatorów turystyki i pośredników turystycznych, Dz.U. nr 88, poz. 499.
 • Ubezpieczenia finansowe i gwarancje ubezpieczeniowe, red. R. Holly, Poltext, Warszawa 2004.
 • Ubezpieczenia gospodarcze i społeczne, red. E. Kucka, Wyd. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Olsztyn 2009.
 • Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej, Dz.U. nr 124, poz. 1151.
 • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, Dz.U. nr 16, poz. 93 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 29 kwietnia 2010 r. o zmianie ustawy o usługach turystycznych, Dz.U. nr 106, poz. 672.
 • Strona internetowa Ministerstwa Sportu i Turystyki www.mspot.gov.pl.
 • Strona internetowa Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych turystyka.gov.pl.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c3cc9f2d-3c66-4b7b-ac6a-13a763d06223
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.