Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2014 | 4 | 171-179

Article title

Analiza badań nad rodzinami homoseksualnymi

Authors

Content

Title variants

EN
Analysis of researche on homosexual parents

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie, a także analiza badań dokonanych przez różnych badaczy na rodzinach homoseksualnych wychowujących dzieci. Tematyka ta zostanie przeanalizowana na kilku płaszczyznach korelujących ze sobą: funkcjonowania rodziny, przebiegu interakcji i sposobu komunikacji pomiędzy poszczególnymi członkami, jakości funkcjonowania psychospołecznego dzieci z tych rodzin, jak również orientacji seksualnej dorosłych osób, wychowanych w takich rodzinach.
EN
The aim of this article is to present, as well as the analysis of the research carried out by researchers from diff erent researchers on the homosexual families who are bringing up children. This subject will be examined at several levels correlated with each other: family functioning, process of interaction and the mode of communication between the members, the quality of the psychosocial functioning of children from these families, as well as sexual orientation adults who were growing up in homosexual families.

Year

Issue

4

Pages

171-179

Physical description

Dates

published
2014

Contributors

author
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań

References

 • BIBLIOGRAFIA:
 • [1] Bailey J. M., Bobrow D., Wolfe M., Mikach S., Sexual orientation of adult sons of gay fathers, "Developmental Psychology" 1995, nr 31.
 • [2] Bardziejewska M., Okres dorastania. Jak rozpoznać potencjał nastolatków?, [w:] Brzezińska A. I. (red.), Psychologiczne portrety człowieka, Gdańsk 2005.
 • [3] Beisert M., Rozwój psychoseksualny człowieka, [w:] Lew-Starowicz Z., Skrzypulec V. (red.), Podstawy seksuologii, Warszawa 2010.
 • [4] Cooper L., Cates P., Too High a Price: The Case Against Restricting Gay Parenting, New York 2006.
 • [5] Flaks D., Ficher I., Masterpasqua F., Joseph F. G., Lesbians choosing motherhood: A comparative study of lesbian and heterosexual parents and their children, "Developmental Psychology" 1995, nr 31.
 • [6] Fulcher M., Chan R. W., Raboy B., Patterson Ch. J., Contact with grandparents among children conceived via donor insemination by lesbian and heterosexual mothers., "Parenting: Science and Practice" 2002, nr 2.
 • [7] Gartrell N., Banks A., Reed N., Hamilton J., Rodas C., Deck A., The National Lesbian Family Study: 3. lnterviews with mothers of five-year-olds, "American Journal of Orthopsychiatry" 2000, nr 70(4).
 • [8] Golombok S., Spencer A., Rutter M., Children in lesbian and single-parent households: Psychosexual and psychiatric appraisal, "Journal of Child Psychology and Psychiatry" 1983, nr 24.
 • [9] Green R., Mendel J. B., Hotvedt M. E., Gray J., Smith L., Lesbians mothers and their children: A comparision with solo parent heterosexual mothers and their children, "Archives of Sexual Behavior" 1986, nr 7.
 • [10] Huggins S. L., A comparative study of self- esteem of adolescent children of divorced lesbian mothers and divorced heterosexual mothers, [w:] Bozett F. W. (red.), Homosexuality and the family, New York 1989.
 • [11] Kaim A., Gugniewicz A., Edukacja bez wykluczenia. ABC wsparcia dla rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym Informator dla nauczycieli i nauczycielek, Gdańsk 2007.
 • [12] Kirkpatrick M., Smith C., Roy R., Lesbians mothers and their children: A comparative survey, "American Journal of Orthopsychiatry" 1981, nr 51.
 • [13] Oliva A., Parra A., Antolfn-Suarée L., Arranz E., Martin J. L., Lamb M., Diversidad familiar y desarrollo psicológico: un estudio pionero realizado en Espańa, [w:] Arranz Freijo E., Oliva Delgado A. (red.), Desarrollo psicológico en las nuevas estructuras familiares, Madrid 2010.
 • [14] Ostoja-Zawadzka K., Cykl życia rodzinnego, [w:] De Barbaro B. (red.), Wprowadzenie do systemowego rozumienia rodziny, Kraków 1997.
 • [15] Patterson Ch. J., Children of the lesbian baby boom: behavioral adjustment, self- concepts, and sex- role identity, [w:] Greene B., Herek G. (red.), Con- temporary perspectives on lesbian and gay psychology: Theory, research and application, Beverly Hills 1994.
 • [16] Patterson Ch. J., Families of the lesbian baby boom Parents' division of labor and children's adjustment, "Developmental Psychology" 1995, nr 31.
 • [17] Patterson Ch. J., Lesbian and gay parenting, Washington 2005.
 • [18] Plopa M., Psychologia rodziny: teoria i badania, Kraków 2005.
 • [19] Seligman M., Walker E. F., Rosenhan D. L., Psychopatologia, Poznań 2003.
 • NETOGRAFIA:
 • [20] del Mar Gonzalez M., López F., Qué hemos aprendido de las familias homoparentales en Espańa?, http://www.fsc.ccoo.es/comunes/recursos/99922/doc215 13__Que_hemos_aprendido_de_las_familias_homoparentales_en_Espana_.pdf, 11.03.2014.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2299-2014

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c3ce9a13-6ed7-4e42-bf33-80329e177338
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.