Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2019 | 31/32 | 46-51

Article title

O rodzaju żeńskim we współczesnym języku polskim

Title variants

EN
Feminine gender in contemporary Polish

Languages of publication

PL

Abstracts

EN
The paper consists of two parts – a theoretical and a practical one. The first part presents the contemporary conceptions concerning the category of grammatical gender, and especially the problem of its recognisability on the basis of the form of Nominative singular. The analytical part takes into consideration quantitative and qualitative data regarding feminine nouns in contemporary lexicological works. A detailed analysis has been undertaken particularly with regard to irregular gender forms of the postać (‘figure; character’), noc (‘night’), or krew (‘blood’) type. Moreover, part two also provides suggestions concerning the teaching of irregular gender forms at particular levels of language advancement/command.

Contributors

 • Centrum Języka i Kultury Polskiej w Świecie Uniwersytetu Jagiellońskiego

References

 • Bańko M., 2002, Wykłady z polskiej fleksji, PWN, Warszawa.
 • Bobrowski I., 2005, Rodzaj gramatyczny rzeczownika a jego liczba, „Język Polski” LXXXV, s. 83-89.
 • Cieślikowa A. (red.), 2002, Mały słownik odmiany nazw własnych, Towarzystwo Miłośników Języka Polskiego, Kraków.
 • Doroszewski W. (red.), 1958-1969, Słownik języka polskiego, PWN, Warszawa.
 • Dubisz S. (red.), 2003, Uniwersalny słownik języka polskiego, PWN, Warszawa.
 • Jarceva V.N. (red.), 1990, Lingvisticzieskijencikłopiediczieskijsłovar, Moskva.
 • Klemensiewicz Z., 1984, Podstawowe wiadomości z gramatyki języka polskiego, PWN, Warszawa.
 • Kreja B., 1973, O rodzaju gramatycznym polskich rzeczowników,[w:] Z polskich studiów slawistycznych, seria 4: Językoznawstwo, Warszawa, s. 233-248.
 • Kurcz I. i in.(red.), 1990, Słownik frekwencyjny polszczyzny współczesnej, t. 1-2, IJP PAN, Kraków.
 • Kuryłowicz J., 1987, Studia i szkice językoznawcze, PWN, Warszawa.
 • Laskowski R., 1998, Kategorie morfologiczne języka polskiego – charakterystyka funkcjonalna, [w:] R. Grzegorczykowa, R. Laskowski, H. Wróbel (red.), Gramatyka współczesnego języka polskiego, PWN, Warszawa.
 • Mańczak W., 1956, Ile jest rodzajów w języku polskim, „Język Polski” XXX, nr IV, s. 116-121.
 • Riley T., 1999, It's Alive: GramamticalAnimacy in Russian, Polish, and Czech, University of Washington, Seattle.
 • Rokicka T., 1980, Próba półautomatycznego rozpoznawania rodzaju gramatycznego rzeczowników polskich na podstawie graficznej postaci mianownika (l. poj.), „Polonica”, nr 6, s. 165-180.
 • Saloni Z., 1976, Kategoria rodzaju we współczesnym języku polskim, [w:] Kategorie gramatyczne grup imiennych we współczesnym języku polskim, R. Laskowski (red.), Ossolineum, Wrocław.
 • Stefańczyk W.T., 2007, Kategoria rodzaju i przypadka polskiego rzeczownika. Próba synchronicznej analizy morfologicznej, Wyd. UJ, Kraków.
 • Swan O., 1989, Facultative Animacy in Polish. A Study in Grammatical Gender Formation (The Carl Back Papers in Russian and East European Studies, 606).Center for Russian and East European Studies, Pittsburg.
 • Zaron Z., 2004, Aspekty funkcjonalne polskiej kategorii rodzaju. Charakterystyka fleksyjna, Aušra, Warszawa – Puńsk.
 • Zgółkowa H. (red.), 1994-2005, Praktyczny słownik współczesnej polszczyzny, t. 1-50, Kurpisz, Poznań.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c3d75ab2-b13a-456f-9709-e7618f6f8076
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.