Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2012 | Lokalność 2(8)/2012 | 45-55

Article title

Szkic do portretu Polski lokalnej. Refleksje na marginesie reportaży Włodzimierza Nowaka

Content

Title variants

EN
Sketch of the portrait of local Polish communities. Reflections on the margin of the Włodzimierz Nowak’s reports

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
W tym artykule przedmiotem obserwacji uczynimy reportaże Włodzimierza Nowaka poświęcone polskiej prowincji przełomu XX i XXI wieku. Pytać będziemy o oblicza polskiej lokalności przede wszystkim w społecznościach peryferyjnych, z niskim poziomem cywilizacyjnym i kulturalnym, które poniosły największe koszty reformy. Opiszemy trudny proces upodmiotowienia społeczności lokalnych, drogę do wypracowania procedur i struktur działań lokalnych, budowę więzi interpersonalnych. Odnotujemy też zarejestrowane przez reportaż narodziny społeczności lokalnych nowego typu o zredukowanym związku z danym terytorium.
EN
In this article Włodzimierz Nowak’s reports about polish province on the borderland of XX and XXI century are the objects of observation. We will be asking about the image of polish local communities on the outskirts, with low rate of civilization and infrastructure, which were the most touched by the results of the reforms. We will describe difficult process of raising the importance of local communities, the way of formulating the procedures and structures of local activities, creating of interpersonal bonds. We will also pay attention to the birth of local communities of new type with weak connection with their territories.

Keywords

Contributors

  • Katedra Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c3dbc807-5b0b-4842-975c-5d97fa81e20f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.