Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2013 | 2(34) | 75-86

Article title

Transakcje walutowea optymalizacja zleceń

Content

Title variants

EN
Currency transaction and orders optimization

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
W artykule poruszono problem transakcji walutowych na globalnym rynku Forex. Wskazano na możliwość zastosowania dostępnych tam instrumentów do zabezpieczania rzeczywistych płatności walutowych. Głównym jednak przedmiotem zainteresowania jest optymalizacja zleceń. Wykazano asymetrię sygnałów rynkowych. Podano reguły postępowania przy zleceniach krótkoterminowych (1440 minut). Reguły te dadzą się uogólnić na pozycje otwarte długoteminowo.
EN
The paper considers the problem of currency transactions on the global Forex market. It points at the opportunity to apply approachable financial instruments to secure real currency payments. The main objective of the paper is, however, the optimal manner of giving orders. The asymmetry of the market signals is shown and the rules of conduct concerning short terms orders 1440 minutes) are given. These rules can be extended on the long term open positions.

Contributors

  • Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu

References

  • Czekała M., Analiza techniczna i fundamentalna, Wyd. AE we Wrocławiu, Wrocław 1997.
  • Czekała M., Szpara A., Wybrane metody zabezpieczeń pozycji walutowych (niniejszy zeszyt naukowy).
  • Feller W., Wstęp do rachunku prawdopodobieństwa, PWN, Warszawa 1978.
  • Foreign exchange and derivatives market activity in 2010, Triennial Central Bank Survey, November 2010.
  • Platforma FOREXTraderPRO. Platforma handlowa Forex.com, www.forex.com/pages/land-international.html [5.10.2012].
  • Surdel P., Wprowadzenie do gry na giełdzie walutowej Forex, wydanie internetowe, 2011.
  • www.nbp.pl/homen.aspx?f=/srodeken.htm [5.10.2012].

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c3dcbc30-1a40-4dfe-88b6-47e817040c6e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.