Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2018 | 61(4) Architektura | 37-48

Article title

Selected New Public Spaces in Revitalisation of El Raval in Barcelona

Content

Title variants

PL
Wybrane nowe przestrzenie publiczne w rewitalizacji dzielnicy El Raval, w Barcelonie

Languages of publication

PL EN

Abstracts

PL
El Raval jest jednym z nielicznych przykładów skutecznie przeprowadzonych rewitalizacji w zdegradowanej, historycznej dzielnicy w skali Europy Zachodniej od 1980 r. po chwilę obecną. Poziom gentryfikacji nie zagraża tożsamości społecznej. Wiele nowych przestrzeni publicznych jest chętnie użytkowanych i otoczonych licznymi usługami: La Rambla del Raval, Plac Aniołow, Placa de Castella, Placa de les Carameles, Placa de Salvador Sequi czy plaça de Téléci Moix. Powstałe w procesie odnowy instytucje kultury i nauki m.in.: MACBA, CCCB, Muzeum Marynistyczne, Universitat de Barcelona przyciągnęły potencjał ekonomiczny, czyli inwestycje prywatne i publiczne oraz drobną przedsiębiorczość. Barcelona w efekcie rewitalizacji „odzyskała” historyczne centrum miasta – Ciutat Vella. Rozwijają się kolejne usługi o charakterze nauki, kultury i turystyki. To dzielnica z wielkim potencjałem, która nadal się przeobraża i jest warta zbadania. Celem jest poznanie problemów i skutecznych rozwiązań zastosowanych przy tworzeniu nowych przestrzeni publicznych w średniowiecznej tkance rewitalizowanej dzielnicy El Raval w oparciu o własne badania. Wiedza zdobyta w ramach badań nad przestrzeniami publicznymi może posłużyć zmianom w kształtowaniu takich miejsc i systemu ich powiązań dla wielu zdegradowanych dzielnic polskich miast metropolitarnych. Takie badania wspierają dobre praktyki w urbanistyce i planowaniu przestrzennym oraz budowaniu ładu przestrzennego w krajobrazie miejskim. Zaprezentowano niniejszą publikację na konferencji: Dobre Praktyki w Urbanistyce i Planowaniu Przestrzennym, na Uniwersytecie Poznańskim 2017.
EN
El Raval is one of the few examples of successful revitalization in degraded, historical districts. The level of gentrification does not threaten district’s social identity and character. New public spaces are attractive and vigorous: La Rambla del Raval, Angels Square, Placa de Castella, Placa de les Caramele, Placa de Salvador Sequi or Plaça de Téléci Moix. Cultural and science institutions, such as: MACBA, CCCB, Maritime Museum, Filmoteca, Universitat de Barcelona has attracted economic potential. Barcelona “recovered” historical city center – Ciutat Vella, as a result of effective revitalization. Area attracts further services of culture, science and tourism. District with great potential, which is still transforming – is an example worth further study. The aim is based on authors researches knowledge, about problems and effective solutions used in creating new public spaces in Barcelona, El Raval. That may be used to shape public spaces and system of their relations in many areas of degraded metropolitan Polish cities. Such research supports good practices in urban and spatial planning with creating urban landscape harmony. Topic was presented on the conference: “Good practice in urban and spatial planning” organized by Poznań University in 2017.

Contributors

 • Politechnika Warszawska
 • Politechnika Warszawska

References

 • Alexander Ch., Ishikawa S., Silverstein M., Jacobson M., Fiksdahl-King I., Angel S. (1977), A pattern language: towns, buildings, construction, Oxford University Press, Oxford.
 • Barcelona. Architecture & Design (2007), Daab, Cologne-London-New York.
 • Brooks A.C., Kushner R.J. (2001), Cultural Districts and Urban Development, “International Journal of Arts Management”, Vol. 3, No. 2.
 • Buffery H., Caulfield C. (2012), Barcelona. Visual Culture, Space and Power, University of Wales Press, Cardiff.
 • Collins B. (2015), Ravelejar: The Art of Neighborhood Branding, Carolina Planning Journal Board, https://carolinaangles.com/2015/09/30/ravelejar-the-art-of-neighborhood-branding/ [access: 08.04.2018].
 • Duany A., Plater-Zyberk E., Speck J. (2001), Suburban Nation: The Rise of Sprawl and the Decline of the American Dream, North Point Press, New York.
 • Economic Development Plan Ciutat Vella 2016-2021, http://ajuntament.barcelona.cat/ciutatvella/pla-desenvolupament-economic/sites/default/files/pde-ciutatvella-2016-eng.pdf [access: 08.04.2018].
 • Gyurkovich M. (2015), Cultural Projects as a Part Of The Heritage Protection Strategies – Selected Case Studies, „Czasopismo Techniczne”, z. 6-A (9).
 • Gyurkovich M. (2012), Wybrane przykłady rewitalizacji obszarów zdegradowanych Barcelony, „Czasopismo Techniczne”, z. 1-A1.
 • Ingrosso Ch. (2011), Barcelona. Architecture, City and Society 1975‒2015, Skira, Milano.
 • Jacobs J. (2002), The death and life of great American cities, Random House, New York.
 • Jagodzińska K. (2008), Dzielnice kultury – miasta w mieście. Przypadek Europy Środkowej, „Kultura i Polityka”, nr 4.
 • Krier L. (1998), Architecture: Choice or fate, Papadakis, London.
 • Kula A. (2004), Muzeum Sztuki Współczesnej – Nowy Sąsiad w Dzielnicy El Raval w Barcelonie, „Muzealnictwo”, nr 45.
 • Kula A. (2003), Rewaloryzacja przestrzeni kulturowej miasta: dzielnica El Raval w Barcelonie, „Przegląd Humanistyczny”, t. 47, nr 1(376).
 • Kosiński W. (2012), Dobro i piękno-miejsca przyjazne człowiekowi w miastach przed modernistycznych. Idee, projekty, realizacje, „Przestrzeń i Forma”, nr 19.
 • Matos Silva M. (2011), El Modelo Barcelona De Espacio Público y Diseño Urbano: Public Space and Flood Management/ Dipòsitsd’aigües pluvial, Trabajo final para la obtención del grado de Masteren Diseño Urbano: Arte, Ciudad, Sociedad, Universitat de Barcelona, Barcelona.
 • Maza G., McDonogh G., Pujadas J.J. (2002), Barcelona, ciutat oberta: transformacions urbanes, participació ciutadana i cultures de control al barri del Raval, “Revista d’etnologia de Catalunya”, No. 21.
 • Olympic Report (2006), European Tour Operators Association, London. Organization Project for Public Spaces (NGO), https://www.pps.org/about/ [access: 08.04.2018].
 • Piera Camp S. (2011), Propuesta de actuaciones urbanisticas para El desarrollo sostenible en el Raval de Barcelona, Universitat Politècnica de Catalunya, Barcelona.
 • Plan Especial de Reforma Integral (1985).
 • Ramos J. (2014), Barrio del Raval, más de 6.000 años de historia (Barcelona), http://lugaresconhistoria.com/barrio-raval-barcelona [access: 08.04.2018].
 • Rius Ulldemolins J. (2014), Culture and authenticity in urban regeneration processes: Place branding in central Barcelona, Urban Studies, Barcelona.
 • Serra del Pozo P. (2012), The role of foreign-owned businesses in the revitalisation of historic centres in four Catalan towns, McDonogh and Wong, Barcelona.
 • Tremblay D.G., Battaglia A. (2012), El Raval and Mile End: A Comparative Study of Two Cultural Quarters between Urban Regeneration and Creative Clusters, “Journal of Geography and Geology”, Vol. 4, No. 1.
 • World Heritage Encyclopedia, http://www.worldheritage.org/ [access: 08.04.2018].

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c3def353-47b2-4f74-83e6-f356ac896e5c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.