Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2015 | 6 | 3 | 209-215

Article title

Zastosowanie okulografii do identyfikacji metod analizy problemu algorytmicznego

Content

Title variants

EN
Application Eye-Tracking Technology to Identify Methods of Analysis the Algorithmic Problem

Languages of publication

PL EN

Abstracts

PL
W artykule przedstawiono wyniki badań jakościowych, w których wykorzystano technologię eyetrackingową w celu analizy procesu rozwiązywania zadania algorytmicznego przedstawionego w postaci schematu blokowego. Badanie przeprowadzono wśród uczniów gimnazjum. Identyfikacji metod analizy algorytmu przez badanych dokonano na podstawie filmów rejestrujących ścieżki wzroku (scanpath), które umożliwiają śledzenie przebiegu procesu przetwarzania informacji. Uzyskane rezultaty pozwoliły odkryć, że nie wszyscy uczniowie, którzy podali poprawne odpowiedzi, prawidłowo rozwiązywali zadanie. Badania pokazały również, że w przypadku rozwiązywania zadań algorytmicznych konieczność dokonywania w pamięci nawet prostych obliczeń może stanowić poważne obciążenie poznawcze dla rozwiązującego zadanie. To spostrzeżenie nasuwa wniosek, iż w czasie weryfikacji umiejętności analizy algorytmu przez uczniów należy umożliwić im dokonywanie zapisu wyników obliczeń. Wyniki eksperymentu pokazują zatem, iż technologia eyetrackingowa może być stosowana w procesie doskonalenia metod nauczania algorytmiki i programowania.
EN
This article presents the results of qualitative research, which used eyetracking technology to analyze the process of solving an algorithmic task shown in the form of block diagram. The survey was conducted among middle school students. Identification of the methods of analysis of the algorithm by the respondents were based on films, which record the sights track (scan path), that allows to track the information processing process. The obtained results have revealed that not all students who gave correct answers, were solving the task in correct way. The study also showed that in the case of solving algorithmic tasks, the need to make even simple calculations in memory, can be a heavy cognitive burden for task solver. This observation leads to the conclusion that during the verification of students skills of analysis of algorithms, students should be allowed to make recording of the calculations. The experimental results show, therefore, that eye-tracking technology can be used in the process of improving the methods of teaching of algorithms and programming.

Year

Volume

6

Issue

3

Pages

209-215

Physical description

Dates

published
2015

Contributors

References

  • Duchowsky A.T. (2007): Eye Tracking Methodology: Theory and pPractice, London.
  • Filiciak M., Sijko K., Tarkowski A. (2013): Nauka programowania w szkołach. Czas na upgade?, Warszawa.
  • Francuz P. (2010): Ruchy gałek ocznych podczas wykonywania zadań wyobrażeniowych, [w:] Francuz P. (red.), Na ścieżkach neuronauki, Lublin.
  • Jenkins T. (2002): On the Difficulty of Learning to Program, [w:] Proceedings for the 3rd Annual conference of the LTSN Centre for Information and Computer Sciences, Loughborough, UK.
  • Stolińska A., Andrzejewska M., Błasiak W., Godlewska M., Pęczkowski P., Rosiek R., Rożek B., Sajka M., Wcisło D. (2014): Analysis of Saccadic Eye Movements of Experts and Novices when Solving Text Tasks, [w:] Nodzyńska M., Cieśla P., Różowicz K. (red.), New Technologies in Science Education, Kraków.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c3df341f-8610-45dc-8c1a-7c13d6a029d1
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.