Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2016 | 12 | 173-184

Article title

METODA HARCERSKA W ODDZIAŁYWANIACH ZAKŁADU POPRAWCZEGO

Authors

Content

Title variants

EN
SCOUT METHOD IN YOUTH CUSTODY CENTER IMPACT

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Przedmiotem troski wielu pokoleń pedagogów, oprócz metod wprowadzania w życie, jest także poszukiwanie sposobu na przywracanie społeczeństwu tych, którzy normy akceptowane społecznie odrzucili. Najbardziej zajmujące może okazać się resocjalizowanie nieletnich, którzy już na początku swego życia naznaczeni są niedostosowaniem. Pomocna w tym zadaniu okazuje się harcerska metoda wychowawcza. Okazuje się, że realizowana w warunkach zakładu poprawczego pozwala młodym ludziom na zmianę grupy odniesienia, a przez to powrót do społeczeństwa.
EN
Throughout the years, many generations of teachers and educators were concerned about bringing back to the communities these people, who were unaccepted. However, the most engaging thing is socializing adolescents who cannot adapt to social standards from the beginning of their lives. The helpful method in this case is scout upbringing method. It shows that implementing this method in youth custody centers gives young people the opportunity to change the reference group and right after that – back to the community.

Year

Issue

12

Pages

173-184

Physical description

Contributors

References

  • Czapów, Cz. (1980). Wychowanie resocjalizujące. Warszawa.
  • Debek, K. (1976). Jedno Życie. Konkrety, 51.
  • „Emeryt”. (1997). Poprawczaki. Sztandar Młodych, 45.
  • Działalność Drużyn „Nieprzetartego Szlaku”. (1993). Harcerstwo, 6.
  • Mikuła, L. (1995). Harcerstwo resocjalizujące, Witkowo.
  • Pawełczańska, A. (1964). Przestępczość grup nieletnich. Warszawa.
  • Sanok, M. (1978). Metody harcerskie w pracy resocjalizacyjnej zakładów poprawczych, Harcerstwo, 3.
  • Skorny, Z. (1997). Proces socjalizacji dzieci i młodzieży. Warszawa.
  • Szklarski, J. (1978). Harcerstwo i jego wpływ na proces resocjalizacji na przykładzie zakładów dla nieletnich województwa bydgoskiego. Gazeta Prawnicza, 11.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c3e10b32-aa54-44a1-a3f0-fcd6d8a66b9a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.