PL EN


2014 | 5 | 1 | 258-263
Article title

Ponadgimnazjalne szkolnictwo zawodowe. Wymagania i ograniczenia

Content
Title variants
EN
Secondary education training. Requirements and restrictions
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
W artykule przedstawiono obecny kształt ponadgimnazjalnego szkolnictwa zawodowego, ze szczególnym uwzględnieniem wymagań rynku edukacyjnego. Wskazano również ograniczenia, które uniemożliwiają odpowiednią jakość szkolnictwa zawodowego
EN
The article presents the current shape of upper secondary vocational education, with particular emphasis on the requirements of the education market. It also identifies constraints that hinder the quality of vocational education.
Year
Volume
5
Issue
1
Pages
258-263
Physical description
Dates
published
2014
Contributors
References
 • DzU z 2004 r., nr 256, poz. 2572 z późn. zm.
 • Goźlińska E. (2013), Stan szkolnictwa zawodowego w polsce – raport, Warszawa.
 • Kwiatkowski S.M. (2001), Kształcenie zawodowe. Dylematy teorii i praktyki, Warszawa.
 • Kwiatkowski S.M., Symela K. (2001), Standardy kwalifikacji zawodowych. Teoria. Metodologia. Projekty, Warszawa.
 • Linert S. (2014), www.cdie-wloclawek.pl/.../rola%20ksztalcenia%20zawodowego.pdf (24.05. 2014).
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie podstawowych warunków niezbędnych do realizacji przez szkoły i nauczycieli zadań (17.12.2010).
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (24.02.2012).
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji w sprawie warunków prowadzenia działalności innowacyjnej i eksperymentalnej przez publiczne szkoły i placówki (09.04.2002).
 • Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (26.06.2007).
 • Ustawa o systemie oświaty (07.09.1991).
 • Ustawa z dnia 19 marca 2009 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych ustaw (19.03.2009)
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2080-9069
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-c3e326fb-4fb9-4d7d-903e-09a3168b3350
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.