Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2014 | 6(42) | 3 | 5-28

Article title

Positive and Negative Aspects of Discipline Perception in the History of Education and Contemporary Educational Literature

Title variants

PL
Pozytywne i negatywne aspekty postrzegania dyscypliny w historii wychowania i współczesnej literaturze pedagogicznej

Languages of publication

EN

Abstracts

EN
The purpose of this article is to present the multidimensional understanding of the concept of discipline and its consequences for contemporary educational practice. In the article, the understanding of the discipline was divided into two basic types. On the one hand discipline is understood negatively as an external compulsion; on the other hand positively as a socially desirable trait connected with internal organisation and self-discipline. However, it seems that those two understandings do not stand in conflict with each other and no matter how discipline is understood, it is useful in child education, depending on their age, personality traits and situation.
Celem artykułu jest ukazanie wielowymiarowości rozumienia pojęcia dyscypliny oraz konsekwencji wieloznaczności tego pojęcia dla współczesnej praktyki edukacyjnej. Na podstawie analizy literatury dotyczącej historii wychowania i edukacji oraz wybranych koncepcji wychowania wyróżniono dwa najważniejsze rozumienia dyscypliny. Dyscyplina jest z jednej strony postrzegana negatywnie, jako przymus zewnętrzny, a z drugiej pozytywnie − jako pożądana społecznie wewnętrzna cecha organizacji i porządku zwana samodyscypliną. Wydaje się jednak, że te dwa rozumienia nie stoją ze sobą w sprzeczności i niezależnie, jak rozumie się zjawisko dyscyplinowania, jest ono użyteczne w zależności od wieku, cech osobowości i sytuacji wychowanka.

Year

Volume

Issue

3

Pages

5-28

Physical description

Contributors

 • Department of Psychopedagogy Institute of Pedagogy at the John Paul II Catholic University of Lublin

References

 • Bartnicka K., Szybiak I., Zarys historii wychowania, Warszawa: Wydawnictwo Akademickie “Żak” 2001.
 • Danek A., Dyscyplina a wychowanie, “Wychowawca” 2006, No. 11.
 • Dewey J., Szkoła a społeczeństwo, Warszawa: Wydawnictwo Akademickie “Żak” 2005.
 • Edwards C.H., Dyscyplina i kierowanie klasą, Warszawa: PWN 2006.
 • Gordon T., Wychowanie w samodyscyplinie, Warszawa: Instytut Wydawniczy PAX 1997.
 • Harwas-Napierała B., Trempała J., Psychologia rozwoju człowieka, vol. II, Warszawa: PWN 2001.
 • Hessen S., Podstawy pedagogiki, Warszawa: Wydawnictwo Akademickie “Żak” 1997.
 • Hołysz K., Kierowanie klasą i dyscyplina, “Wychowawca” 2006, No. 11.
 • Jundziłł I., Nagrody i kary w wychowaniu, Warszawa: Nasza Księgarnia 1986.
 • Kot S., Historia wychowania, vol. II, Warszawa: Wydawnictwo Akademickie “Żak” 1994.
 • Kot S., Historia wychowania, vol. I, Warszawa: Wydawnictwo Akademickie “Żak” 1995.
 • Krzywosz-Ryniewicz B., Dyscyplina w szkole – kontrola zachowania i uczenia się, in: Powinności wychowawcze nauczyciela. O teorii i praktyce wychowania w szkole, ed. J.Lubowiecka, Olsztyn: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego 2004, pp.114-128.
 • Kucha R., Pedagogika Marii Montessori, in: Pedagogika. Podręcznik akademicki, ed. B.Śliwerski, Z. Kwieciński, vol. I, Warszawa: Wydawnictwo Akademickie “Żak” 2006.
 • Kupisiewicz Cz., Z dziejów teorii i praktyki wychowania, Kraków: Impuls 2012.
 • Linde M.S.B., Słownik języka polskiego, vol. I: A-F, Lwów: Wydawnictwo “Gutenberg Print” 1854.
 • Lipiec J., Fenomenologia krzywdy, in: Krzywda. Zagadnienie teoretyczne i problemy praktyki. Podręcznik akademicki, ed. W. Tulibacki, Olsztyn: Olsztyńska Szkoła Wyższa im. Józefa Rusieckiego 2003, pp. 21-35.
 • Łaszczewska K., Nie ma wychowania bez dyscypliny, “Wychowawca” 2007, No. 2.
 • Mieszalski S., O przymusie i dyscyplinie w klasie szkolnej, Warszawa: WSiP 1997.
 • Murawska A., Dyscyplina, in: Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, ed. T. Pilch, vol. I, Warszawa Wydawnictwo Akademickie “Żak” 2003.
 • Okoń W., Nowy słownik pedagogiczny, Warszawa: Wydawnictwo Akademickie “Żak” 2004.
 • Pilch T., Kara w wychowaniu, in: Kara w nauce i kulturze, ed. J. Utrat-Milecki, Warszawa Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego 2009.
 • Pedagogika: leksykon, ed. B. Milerski, B. Śliwerski, Warszawa: PWN 2000.
 • Robertson J., Jak zapewnić dyscyplinę, ład i uwagę w klasie, Warszawa: WSiP 1998.
 • Sztobryn S., Pedagogika nowego wychowania, in: Pedagogika. Podręcznik akademicki, ed. Z. Kwieciński, B. Śliwerski, Warszawa: Wydawnictwo Akademickie “Żak 2006.
 • Szachniuk P., Dyscyplina w klasie – jak ją utrzymać?, “Dyrektor Szkoły” 2005, No. 10, pp.51-53.
 • Śliwerski B., Współczesne teorie i nurty wychowania, Kraków: Impuls 1998.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c3e4c1ed-5312-45f3-9c09-1a612d356efd
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.