Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Journal

2016 | 4(139) | 100–114

Article title

Osiągnięcia muzyczne w grze na instrumencie: sposoby ujmowania, kryteria oceny, narzędzia pomiaru

Title variants

EN
Music performance achievement in instrumental performance: definitions, assessment criteria, measurement tools

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Pojęcie osiągnięć muzycznych lub sukcesu muzycznego jest różnie rozumiane i w różny sposób operacjonalizowane w badaniach. Ocena poziomu wykonania utworu muzycznego jest zadaniem skomplikowanym, wymaga ewaluacji wielu aspektów wykonania. Celem artykułu jest dokonanie analizy sposobów ujmowania osiągnięć muzycznych, czynników decydujących o ocenie osiągnięć w grze na instrumencie oraz narzędzi wykorzystywanych do pomiaru tych osiągnięć. Omówiono rozróżnienie na kryterium poziomu wykonania i kryterium jakości wykonania. Przedstawiono czynniki, które są brane pod uwagę w ocenie osiągnięć muzycznych: typ zadań; repertuar muzyczny; kryteria ewaluacji, takie jak: ogólne wrażenie, ocena umiejętności gry na poziomie technicznym i ekspresyjnym, ocena elementarnych parametrów jakości gry. Opisano także narzędzia wykorzystywane do pomiaru osiągnięć w grze na instrumencie i wskazano ich ograniczenia.
EN
The concept of music performance achievement or musical attainment is variably understood and operationalized in different ways in research. Assessing the level of music instrumental performance is a complex task, requiring the assessment of many aspects of music performance. The aim of this article is to analyze (a) the ways achievement in music performance is understood, (b) factors affecting the assessment of instrumental music performance, and (c) tools used to measure such achievements. We describe the distinctions made in terms of the level of music expertise attained and the quality of the performance. We also present factors considered when assessing performance achievement: types of musical performance tasks, choice of repertoire, assessment criteria, such as an overall impression of the performance, technical ability, expressive components, and the basic parameters of the quality of the performance. Finally, we discuss available assessment tools, indicating their limitations.

Journal

Year

Volume

Pages

100–114

Physical description

Dates

published
2016-12-31

Contributors

author
 • Instytut Psychologii, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 • Instytut Psychologii, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

References

 • Bergee, M. J. (2007). Performer, rater, occasion, and sequence as sources of variability in music performance assessment. Journal of Research in Music Education, 55(4), 344–358. DOI: 10.1177/002242940831751
 • Bonneville-Roussy, A., Lavigne, G. L. i Vallerand, R. J. (2011). When passion leads to excellence: the case of musicians. Psychology of Music, 39(1), 123–138. DOI: 10.1177/0305735609352441
 • Ciorba, C. R. i Smith, N. Y. (2009). Measurement of instrumental and vocal undergraduate performance juries using a multidimensional assessment rubric. Journal of Research in Music Education, 57(1), 5–15. DOI: 10.1177/0022429409333405
 • Cooper, B. S. i Gargan, A. (2009). Rubrics in education: old term, new meanings. The Phi Delta Kappan, 91(1), 54–55. DOI: 10.1177/003172170909100109
 • DeLuca, C. i Bolden, B. (2014). Music performance assessment exploring three approaches for quality rubric construction. Music Educators Journal, 101(1), 70–76. DOI: 10.1177/0027432114540336
 • Gabrielsson, A. (2003). Music performance research at the millennium. Psychology of Music, 31(3), 221–272. DOI: 10.1177/03057356030313002
 • Gillespie, R. (1997). Ratings of violin and viola vibrato performance in audio-only and audiovisual presentations. Journal of Research in Music Education, 45(2), 212–220. DOI: 10.2307/3345581
 • Hallam, S. (2013). What predicts level of expertise attained, quality of performance, and future musical aspirations in young instrumental players? Psychology of Music, 41(3), 267–291. DOI: 10.1177/0305735611425902
 • Hallam, S., Rinta, T., Varvarigou, M., Creech, A., Papageorgi, I., Gomes, T. i Lanipekun, J. (2012). The development of practising strategies in young people. Psychology of Music, 40(5), 652–680. DOI: 10.1177/0305735612443868
 • Jonsson, A. i Svingby, G. (2007). The use of scoring rubrics: reliability, validity and educational consequences. Educational Research Review, 2(2), 130–144. DOI: 10.1016/j.edurev.2007.05.002
 • Jordan-Szymańska, A. (2006). Psychologiczne uwarunkowania oceny wykonań muzycznych. W: M. Chmurzyńska i B. Kamińska, Ocenianie wykonań muzycznych (s. 45–75). Warszawa: Akademia Muzyczna i. Fryderyka Chopina.
 • Kaleńska, J. (2008). Efekt Pigmaliona w praktyce. Obraz ucznia zdolnego u nauczycieli szkół muzycznych a oczekiwania wobec jego funkcjonowania na scenie. W: W. Limont, J. Cieślikowska i J. Dreszer (red.), Zdolności. Twórczość. Talent
 • (t. 2, s. 13–28). Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
 • Kaleńska-Rodzaj, J. (2014a). Motywacja do nauki gry na instrumencie muzycznym w świetle modelu Jachuelynne S. Eccles. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Psychologica, 1, 8–23.
 • Kaleńska-Rodzaj, J. (2014b). Skala oceny występu muzycznego – w poszukiwaniu kryteriów oceny estetycznej wykonań muzycznych. W: R. Lewandowski i J. Kaleńska-Rodzaj, Psychologia muzyki. Współczesne konteksty zastosowań (s. 111–135). Gdańsk: Harmonia Universalis.
 • Latimer, M. E., Bergee, M. J. i Cohen, M. L. (2010). Reliability and perceived pedagogical utility of a weighted music performance assessment rubric. Journal of Research in Music Education, 58(2), 168–183. DOI: 10.1177/0022429410369836
 • Lehmann, A. C. i Ericsson, K. A. (1996). Performance without preparation: structure and acquisition of expert sight-reading and accompanying performance. Psychomusicology: A Journal of Research in Music Cognition, 15(1–2), 1–29. DOI: 10.1037/h0094082
 • Lehmann, A. C., Sloboda, J. A. i Woody, R. H. (2007). Psychology for musicians: understanding and acquiring the skills. New York: Oxford University Press.
 • Manasterska, T. (1980). Problemy konstrukcji Skali osiągnięć pianistycznych jako metody obiektywizacji oceny wyników nauczania w procesie kształcenia pianisty. (Niepublikowana praca doktorska). Warszawa: Akademia Muzyczna im. Fryderyka Chopina.
 • Manturzewska, M. (1966). Zgodność ocen wykonawstwa pianistycznego wydawanych przez ekspertów muzycznych. Biuletyn Psychometryczny, 1, 111–115.
 • Manturzewska, M. (1968). Z badań nad ocenami wykonawstwa muzycznego wydawanymi przez ekspertów muzycznych. Zeszyty Naukowe PWSM w Warszawie, 3, 113–116.
 • Manturzewska, M. (1990a). A biographical study of the life-span development of professional musicians. Psychology of Music, 18(2), 112–139. DOI: 10.1177/0305735690182002
 • Manturzewska, M. (1990b). Badania ocen osiągnięć muzycznych wydawanych przez nauczycieli szkół muzycznych. W: M. Manturzewska i H. Kotarska, Wybrane zagadnienia z psychologii muzyki (s. 295–304). Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.
 • Manturzewska, M. (2006). O trudnej sztuce oceniania wykonań muzycznych. W: M. Chmurzyńska i B. Kamińska (red.), Ocenianie wykonań muzycznych (s. 9–44). Warszawa: Akademia Muzyczna im. Fryderyka Chopina.
 • Manturzewska, M. (2014). Psychologiczne wyznaczniki powodzenia w studiach muzycznych (wyd. 2). Warszawa: Centrum Edukacji Artystycznej, Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina.
 • McPherson, G. E. i Renwick, J. M. (2011). Self-regulation and mastery of musical skills. W: B. Zimmerman i D. H. Schunk (red.), Handbook of self-regulation of learning and performance (s. 234––248). New York: Routledge.
 • McPherson, G. E. i Thompson, W. F. (1998). Assessing music performance: issues and influences. Research Studies in Music Education, 10(1), 12–24. DOI: 10.1177/1321103X9801000102
 • Miksza, P. (2005). The effect of mental practice on the performance achievement of high school trombonists. Contributions to Music Education, 32(1), 75–93.
 • Miksza, P. (2007). Effective practice: an investigation of observed practice behaviors, self-reported practice habits, and the performance achievement of high school wind players. Journal of Research in Music Education, 55(4), 359–375. DOI: 10.1177/0022429408317513
 • Miklaszewski, K. (2006). Koncepcja kryteriów oceny wykonawstwa muzycznego. W: M. Chmurzyńska i B. Kamińska (red.), Ocenianie wykonań muzycznych (s. 77–93). Warszawa: Akademia Muzyczna im. Fryderyka Chopina.
 • Parncutt, R. i McPherson, G. (2002). The science and psychology of music performance: creative strategies for teaching and learning. Oxford: Oxford University Press.
 • Radocy, R. E. (1989). Evaluating student achievement. Music Educators Journal, 76(4), 30–33. DOI: 10.2307/3401012
 • Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 29 września 2004 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w publicznych szkołach i placówkach artystycznych (Dz. U z 2004 r. nr 214, poz. 2179 z późn. zm.).
 • Saunders, T. C. i Holahan, J. M. (1997). Criteria-specific rating scales in the evaluation of high school instrumental performance. Journal of Research in Music Education, 45(2), 259–272. DOI: 10.2307/3345585
 • Schellenberg, E. G. (2004). Music lessons enhance IQ. Psychological Science, 15(8), 511–514. DOI: 10.1111/j.0956-7976.2004.00711.x
 • Schellenberg, E. G. (2005). Music and cognitive abilities. Current Directions in Psychological Science, 14(6), 317–320. DOI: 10.1111/j.0963-7214.2005.00389.x
 • Simon, S. H. (2014). Using longitudinal scales assessment for instrumental music students. Music Educators Journal, 101(1), 86–92. DOI: 10.1177/0027432114539704
 • Sloboda, J. A. (2000). Individual differences in music performance. Trends in Cognitive Sciences, 10(4), 397–403. DOI: 10.1016/S1364-6613(00)01531-X
 • Stambaugh, L. A. i Demorest, S. M. (2010). Effects of practice schedule on wind instrument performance: a preliminary application of a motor learning principle. Update: Applications of Research in Music Education, 28(2), 20–28. DOI: 10.1177/8755123310361768
 • Twarowska, M. E. (2012). Uczeń w systemie – od rekrutacji do okresu poszkolnego. W: W. Jankowski (red.), Raport o stanie szkolnictwa muzycznego I stopnia. Diagnozy, problemy, wnioski modelowe (s. 107–134). Warszawa: Instytut Muzyki i Tańca.
 • Wapnick, J. i Darrow, A. A. (2013). Sectional versus intact evaluations of four versions of a Chopin etude. Journal of Research in Music Education, 60(4), 462–474. DOI: 10.1177/0022429412465318
 • Watson, K. E. (2010). The effects of aural versus notated instructional materials on achievement and self-efficacy in jazz improvisation. Journal of Research in Music Education, 58(3), 240–259. DOI: 10.1177/0022429410377115.
 • Zdzinski, S. F. (1991). Measurement of solo instrumental music performance: a review of literature. Bulletin of the Council for Research in Music Education, 109, 47–58.
 • Zdzinski, S. F. (1996). Parental involvement, selected student attributes, and learning outcomes in instrumental music. Journal of Research in Music Education, 44(1), 34–48. DOI: 10.2307/3345412
 • Zdzinski, S. F. i Barnes, G. V. (2002). Development and validation of a string performance rating scale. Journal of Research in Music Education, 50(3), 245–255. DOI: 10.2307/3345801

Notes

http://www.edukacja.ibe.edu.pl/images/numery/2016/4-6-mazur-laguna-osiagniecia-muzyczne-w-grze-na-instrumencie.pdf

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
0239-6858

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c3e501c1-4e9b-4a6c-a938-d0c329c7cdf9
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.