Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2015 | 4(42) | 89-98

Article title

Aktualny stan rozwoju energetyki odnawialnej w województwie opolskim

Title variants

EN
The Current State of Renewable Energy Development in the Opolskie Voivodship

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Udział energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych w ogólnym zużyciu energii elektrycznej w województwie opolskim wynosi ponad 9%. W województwie opolskim planowanych jest szereg inwestycji wykorzystujących OZE, w szczególności budowa siłowni wiatrowych. Realizowane również będą inne inwestycje ekoenergetyczne, w tym budowa biogazowni, elektrowni fotowoltaicznych i wodnych. W artykule zaprezentowano aktualny stan rozwoju odnawialnych źródeł energii w regionie oraz ich potencjał.
EN
The share of electricity from renewable sources in the general consumption of electricity in the Opole province is more than 9%. In the Opole province a series of renewable sources of energy investments are planned, in particular the wind turbines construction. It will also be implemented different eco-energy investments, including the biogas plants, photovoltaic and water constructions. The article presents the current state of development of renewable energy sources in the region and their potential.

Contributors

  • Politechnika Opolska

References

  • Kalinowski W., Głodek E. (2010): Rozwój energetyki odnawialnej w świetle dyrektywy 2009/28/WE. „Prace Instytutu Szkła, Ceramiki, Materiałów Ogniotrwałych i Budowlanych”, nr 3 (5), s. 113–131.
  • Kolasa-Więcek A. (2012): Perspektywy rozwojowe energetyki odnawialnej w województwie opolskim. „Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy”, nr 2 (28), s. 107–113.
  • Kuźmicka J. (red.) (2014): Rolnictwo w województwie opolskim w 2013 r. Informacje i opracowania statystyczne, Opole, Urząd Statystyczny w Opolu.
  • Ochrona środowiska 2013. (2013), Warszawa, Główny Urząd Statystyczny.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c3e7ea97-0cc1-4a39-bdb4-7c7c97c176ed
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.