Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 1(15) | 103-118

Article title

Definicje terminów rzemieślniczych w internetowych słownikach haseł krzyżówkowych. Część 2. Nazwy ogólnorzemieślnicze

Content

Title variants

EN
Definitions of craft terms in the internet glossaries of crossword entries. Part 2. Names of general craftsmanship customs

Languages of publication

PL

Abstracts

EN
The article attempts to analyse the definitions of crossword entries belonging to the craft terminology, which have been registered in two internet lexicons. For 7 names of craftsmanship customs performers there have been allocated 97 crossword definitions The analysis of crossword terms allowed to formulate conclusions concerning both the structure of the given definitions and the way craftsmen are perceived by language users. The definitions are formulated in several ways and the base of the formed words is the vocabulary belonging to the general Polish language, with rare usage of colloquial vocabulary and local dialect. The semantic analysis of the gathered crosswords definitions enables the reconstruction of the positive image of both: craftsmanship and craftsmen. It also shows the way the crosswords authors interpret the before mentioned part of the reality.

References

 • Bajerowa I., Język ogólnopolski XX wieku, [w:] Współczesny język polski, red. J. Bartmiński, Lublin 2010.
 • Bartmiński J., Styl potoczny, [w:] Współczesny język polski, red. J. Bartmiński, Lublin 2010.
 • Bąk P., Gramatyka języka polskiego, Warszawa 1989.
 • Bystroń J. S., Dzieje obyczajów w dawnej Polsce. Wiek XVI-XVIII, t. 1, Warszawa 1994.
 • Dubisz S., Słownictwo współczesnej polszczyzny ogólnej w „Uniwersalnym słowniku języka polskiego”, [w:] Uniwersalny słownik języka polskiego, t. 1, red. S. Dubisz, Warszawa 2003.
 • Ferenc M., Czasy nowożytne, [w:] Obyczaje w Polsce. Od średniowiecza do czasów współczesnych, red. A. Chwalba, Warszawa 2006.
 • Grabias S., Środowiskowe i zawodowe odmiany języka – socjolekty, [w:] Współczesny język polski, red. J. Bartmiński, Lublin 2010.
 • Ihnatowicz I., Mączak A., Zientara B., Żarnowski J., Społeczeństwo polskie od X do XX wieku, Warszawa 1996.
 • Janicka-Szyszko R., Słownictwo rzemieślnicze w powieści „Historia żółtej ciżemki” Antoniny Domańskiej, [w:] Język. Religia. Tożsamość, t. 11, Język tożsamości, red. G. Cyran, E. Skorupska-Raczyńska, Gorzów Wielkopolski 2015.
 • Janicka-Szyszko R., Definicje terminów rzemieślniczych w internetowych słownikach haseł krzyżówkowych, cz. 1, Nazwy wykonawców czynności (materiał złożony do druku).
 • Kałwa D., Polska doby rozbiorów i międzywojenna, [w:] Obyczaje w Polsce. Od średniowiecza do czasów współczesnych, red. A. Chwalba, Warszawa 2006.
 • Kania S, Tokarski J., Zarys leksykologii i leksykografii polskiej, Warszawa 1984.
 • Markowski A., Jak dobrze mówić i pisać po polsku, Warszawa 2008.
 • Markowski A., Kultura języka polskiego, Warszawa 2005.
 • Młynarczyk E., „Nie święci garnki lepią”. Obraz rzemiosła utrwalony w polskiej frazeologii, Kraków 2013.
 • Nagórko A., Podręczna gramatyka języka polskiego, Warszawa 2012.
 • Najdus W., Rodzina i domownicy rzemieślnika polskiego w latach 1772-1918 na podstawie materiałów małopolskich, [w:] Społeczeństwo polskie XVIII i XIX wieku. Studia o rodzinie, red. J. Leskiewiczowa, Warszawa 1991.
 • Rutkowska-Płachcińska A., Wyniki przemian osadniczych i rozwoju produkcji, [w:] Historia kultury materialnej Polski w zarysie, t. 2, red. A. Rutkowska-Płachcińska, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk, 1978.
 • Skorupska-Raczyńska E., Dykcjonarz Michała Amszejewicza na tle nowopolskich słowników wyrazów obcych, Gorzów Wielkopolski 2004.
 • Witosz B., Potoczność jako wartość w dzisiejszej kulturze, [w:] Potoczność a zachowania językowe Polaków, red. B. Boniecka, S. Grabias, Lublin 2007.
 • Wyrobisz A., Przetwórstwo surowców mineralnych i organicznych [w:] Historia kultury materialnej Polski w zarysie, t. 3, red. A. Keckowa i D. Molenda, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk 1978.
 • Wyrozumski J., hasło Rzemiosło [w:] Słownik starożytności słowiańskich. Encyklopedyczny zarys kultury Słowian od czasów najdawniejszych, t. 4, red. G. Labuda, Z. Stieber, Wrocław 1970.
 • Z dziejów rzemiosła warszawskiego, red. B. Grochulska, W. Pruss, Warszawa 1983.
 • Gloger Z., Encyklopedia staropolska ilustrowana, t. 3, Warszawa 1972.
 • Ilustrowana encyklopedia Trzaski, Everta i Michalskiego, t. 3-4, red. S. Lam, Kraków 1928.
 • Internetowy Leksykon Krzyżówkowicza http://www.krzyzowki.info/.
 • Skorupka S., Słownik frazeologiczny języka polskiego, t. 1, Warszawa 1967.
 • Słownik gwary miejskiej Poznania, red. M. Gruchmanowa, B. Walczak, Warszawa–Poznań 1997.
 • Słownik języka polskiego, t. 1-11, red. W. Doroszewskiego, Warszawa 1958-1969.
 • Słownik języka polskiego, t. 1-8, red. J. Karłowicz, A. A. Kryński, W. Niedźwiedzki, Warszawa 1900-1927.
 • Uniwersalny słownik języka polskiego, t. 1-4, red. S. Dubisz, Warszawa 2006.
 • Wielki Leksykon Krzyżówkowy LEXIC.PL http://www.lexic.pl/ .
 • Żurawska-Chaszczewska J., Słownik rzemiosł skórzanych, Gorzów Wielkopolski 2012.
 • https://pl.wikipedia.org/wiki/Internet_w_Polsce.
 • http://www.rozrywka.waw.pl/krzyzowki-jolki-zadania-diagramowe.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c3ee679e-7f86-4d40-9002-70f7d3a5557e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.