Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2012 | 11 | 107-118

Article title

Warszawa – miasto kontrastów struktur demograficzno-społecznych ludności

Content

Title variants

EN
Warsaw – the city of contrasts of social and demographic structures

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Od początku lat 90-tych obserwujemy istotne zmiany w strukturach demograficzno-społecznych ludności Warszawy. Ich przebieg nie jest tożsamy, co do natężenia i kierunku w poszczególnych jej dzielnicach. Celem artykułu jest ukazanie tych różnic oraz wyodrębnienie dzielnic Warszawy, gdzie zmiany te przebiegały podobnie.
EN
Since the early 1990s. in Warsaw We have seen significant changes in the structures of de-mography and civil society. Their progress is not the same, as to the intensity and direction in each of its districts. The objective of article is a demonstration of these differences and the separation of these districts, where changes were similarly.

Year

Issue

11

Pages

107-118

Physical description

Dates

published
2012-11

Contributors

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

References

 • Glińska E, 2008, Zarządzanie procesem kształtowania wizerunku miasta wśród jego mieszkańców na przykładzie Zambrowa, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń
 • Glińska E., Florek M., Kowalewska A., 2009, Wizerunek miasta. Od koncepcji do wdrożenia, Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
 • Jałowiecki B., 2000, Percepcja przestrzeni Warszawy, Studia Regionalne i Lokalne nr 2, Wydawnictwo UW Warszawa
 • Jałowiecki B., Krajewska M., Olejniczak K., 2003, Klasa metropolitalna w przestrzeni Warszawy, Studia Regionalne i Lokalne nr 1, Wydawnictwo UW Warszawa
 • Jałowiecki B., 2006, Czy Warszawa staje się miastem Trzeciego Świata? Studia Regionalne i Lokalne nr 4, Wydawnictwo UW Warszawa
 • Kosiński, W. , 2007, Globalizacja i ponowoczesność a tożsamość miasta, Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Architektura i Urbanistyka nr 10, Poznań
 • Malina A., 2006, Analiza zmian struktury zatrudnienia w Polsce w porównaniu z krajami Unii Europejskiej, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie nr 726, Wydawnictwo AE Kraków
 • Madurowicz M., 2007, Miejska przestrzeń tożsamości Warszawy, Wydawnictwa UW Warszawa
 • Marciniak P., 2007, Architektura nowoczesna a tożsamość miasta: o identyfikacji z perspektywy antropologicznej i socjologicznej, Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Architektura i Urbanistyka nr 10, Wydawnictwo PP Poznań
 • Morawski K. 2003, Warszawa - dzieje miasta, Książka i Wiedza, Warszawa
 • Nowińska-Łaźniewska E., Góreck T.i, 2005, Metody badań przestrzenno-ekonomicznych w ujęciu dynamicznym i ich zastosowanie w regionalistyce, Studia Regionalne i Lokalne nr 2, Wydawnictwo U W Warszawa
 • Roczniki Statystyczne Warszawy z różnych lat, Urząd Statystyczny Warszawy, Warszawa
 • Sekuła E.A., 2006, Jak wam się podoba... Warszawa jako miasto Trzeciego Świata, Studia Regionalne i Lokalne nr 4, Wydawnictwo UW Warszawa
 • Stanowicka-Traczyk A., 2007, Instrumenty strategii kształtowania wizerunku na przykładzie miast Polski, Studia Regionalne i Lokalne nr 3, Wydawnictwo UW Warszawa
 • Stanowicka-Traczyk A., 2008, Kształtowanie wizerunku miasta na przykładzie miast polskich, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz-Olsztyn
 • Ustawa z dnia 18 maja 1990 roku o ustroju samorządu miasta stołecznego Warszawy Dz. U. z 1990 r. Nr 34, poz. 200
 • Ustawa z dnia 25 marca 1994 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy. Dz. U. z 1994 r. Nr 48, poz. 195)
 • Ustawa z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy Dz. U. z 2002 r. Nr 41, poz. 361
 • Wyganowski S., 2006, Dokąd zmierza Warszawa? Studia Regionalne i Lokalne nr 4, Wydawnictwo UW Warszawa
 • Zegar T., 2003, Proces integracji obszaru metropolitalnego Warszawy, Studia Regionalne i Lokalne nr 1, Wydawnictwo UW Warszawa

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c3eea04e-dcb7-4428-9be0-64c7d135830d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.