Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 11 | 70-87

Article title

Historyczno-prawne aspekty włączenia działających w II RP Kościołów ewangelickich konfesji luterańskiej i ewagelickounijnej do Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Rzeczypospolitej Polskiej

Content

Title variants

EN
Historical and legal aspects of the inclusion of Evangelical Churches of Lutheran and Prussian Union confession into the Evangelical-Augsburg Church in the Republic of Poland

Languages of publication

PL DE EN

Abstracts

EN
The 20th century was tragic for Protestantism on the Polish terri-tory.After restauration of Poland’s sovereignty in 1918, Evangelical community amounted to around 900 thousand people, the majority of them were followers of German nationality.Five different Churches of the Lutheran and Prussian Union confession as well as Moravian Congregation (Hernhuts) existed in the Second Republic of Poland.These Churches weremainly of a local nature and their union seemed to be a distant goal.World War II almost led to the destruction of the Polish Protestantism.The Nazi terror, communist repressions and reluctant attitude of a part of the Polish society, identifying Evangelicals exclusively with German element, questioned the future of Protestantism in Poland.After World War II parishes of the Prussian Union, Old Lutheran, Evangelical-Augsburg and Helvetian Churches practically ceased to exist.However, the Evangelical-Augsburg Church did survive and under the Act of the Parliament of 4 July 1947 all other parish communities were included into its structure, unfortunately after they had been illegally deprived of their property.In fact, in 1947 the Evangelical-Augsburg Church became the all-national Church and the only successor of all Lutheran and Union Churches on the Polish territory.

Year

Volume

11

Pages

70-87

Physical description

Contributors

  • adwokat, absolwent Wydziału Prawa UJ w Krakowie (1972). Zajmuje się sprawami majątkowymi Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP, członek Komisji Regulacyjnej. Od 2007 r. przewodniczący Komisji Historycznej KEA. Autor publikacji na temat prawa kościelnego, pt. Roszczenia majątkowe Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Rzeczypospolitej Polskiej, w świetle ustawy z 13 maja 1994 r. o stosunku Państwa do Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Rzeczpospolitej Polskiej [w:] Polski protestantyzm w czasach nazizmu i komunizmu. Zbiór studiów, red. J. Kłaczkow, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2009, współautor Komentarza do Prawa Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, red. Jakub Cebula, Wydawnictwo C.H.Beck, Warszawa 2017. W latach 1997-2012 członek Synodu Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP, w latach 2007-2012 kurator Diecezji Pomorsko-Wielkopolskiej KEA oraz wiceprezes Synodu Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Rzeczypospolitej Polskiej.

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c3fb9513-589a-4a01-b9da-6aa817b0366a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.