Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2019 | 1 (16) /2019 SELECTED ASPECTS OF AGING. POLISH PERSPECTIVE | 93-107

Article title

Polish phenomenon of Universities of the Third Age

Content

Title variants

Languages of publication

EN

Abstracts

EN
The text falls in line with the area of interests of social gerontology as it focuses on one of the adult education institutions, the University of the Third Age. The following issues are addressed: definition of U3A, genesis of the first U3A in the world, history of founding a Polish university for seniors and the role of professor Halina Szwarc, further development of the U3A movement in Poland, changes in Polish U3As brought about by the breakthrough year 1989, joining the European Union and technological progress. The issues addressed are complemented in the final section of the text with an overview of the present U3A movement, its characteristics, critical evaluation and discussion over its further development and innovative nature of educational activities for seniors, which are an integral part of the local and national senior policy.

Contributors

  • Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu
author
  • Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

References

  • Bielowska, K. UTW im. Haliny Szwarc Warszawa Wykład wygłoszony na Podkarpackiej Jubileuszowej Konferencji „40 lat ruchu UTW w Polsce”, Łańcut, 19 February 2015 https:// www.cmkp.edu.pl/wp-content/uploads/2013/05/UTW-H.Szwarc-artykul.pdf [accessed on: 11.11.2019] Czerniawska, O. (1996). Edukacja osób „Trzeciego Wieku”. In T. Wujek (Ed.), Wprowadzenie do andragogiki (pp. 232–233). Radom: Instytut Technologii i Eksploatacji. Dubas, E. (2008). Edukacyjny paradygmat badawczy w geragogice. In M. Kuchcińska (Ed.), Edukacja do i w starości (pp. 45–65). Bydgoszcz: Wydawnictwo Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy. POLisH PHENOMENON OF UNiVERsiTiEs OF THE THiRD AGE 106 Fabiś, A. & Łacina-Łanowski, A. (2013). Uniwersytet Trzeciego Wieku w Oświęcimiu – krótka monografia placówki. In A. Fabiś, A. Łacina-Łanowski, Ł. Tomczyk (Eds.), Kreatywna starość. Jubileusz XV-lecia Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Oświęcimiu (pp. 47–66). Oświęcim: Wydawnictwo Naukowe PWSZ w Oświęcimiu. Halicki, J. (2000). Edukacja seniorów w aspekcie teorii kompetencyjnej. Studium historyczno- -porównawcze, Białystok: Wydawnictwo Uniwersyteckie Trans Humana. https://www.gov.pl/web/rodzina/polityka-spoleczna-wobec-osob-starszych-2030- bezpieczenstwo-uczestnictwo-solidarnosc [accessed on: 11.11.2019] Informator Sekcji Uniwersytetów Trzeciego Wieku przy Polskim Towarzystwie Gerontologicznym w Warszawie, 2000 – Działalność polskich UTW w roku akademickim 1999/2000. Informator Międzynarodowego Stowarzyszenia Uniwersytetów Trzeciego Wieku, (L`Association Internationale des Universités du Troisième Âge (AIUTA), Tuluza 1995. Informator Sekcji Uniwersytetów Trzeciego Wieku przy Polskim Towarzystwie Gerontologicznym w Warszawie, 1998 – Działalność polskich UTW w roku akademickim 1996/1997. Konieczna, R. (2000). Wpływ Uniwersytetów Trzeciego Wieku na życie codzienne słuchaczy. In M. Dzięgielewska (Ed.), Przestrzeń życiowa i społeczna ludzi starszych. Łódź: Instytut Technologii i Eksploatacji. Informatory Sekcji Uniwersytetów Trzeciego Wieku przy Polskim Towarzystwie Gerontologicznym w Warszawie, 1984, 1985, 1986, 1987, 1992, 1993, 1995. Klimczuk, A. (2013). Kierunki rozwoju uniwersytetów trzeciego wieku w Polsce, e-mentor, 4 (51), 72–77. Konieczna-Woźniak, R. (2007). Uniwersytet Trzeciego Wieku. In T. Pilch (Ed.), Encyklopedia Pedagogiczna XXI wieku (Vol. VI p. 1091–1097). Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak” Konieczna-Woźniak, R. (2001). Uniwersytety Trzeciego Wieku w Polsce. Poznań: Eruditus. Lubryczyńska, K. (2005). Uniwersytety trzeciego wieku w Warszawie. Warszawa: Instytut Technologii i Eksploatacji. Muszyński, M. (2016). Zmiana pola znaczeń pojęcia edukacja osób starych. Dyskursy Młodych Andragogów, 17, 79–96. Orzechowska, G. (2008). Young-old Uniwersytet Trzeciego Wieku. O zmianach, doskonaleniu form edukacyjnych i podnoszeniu jakości kształcenia. In A. Fabiś (Ed.), Aktywność społeczna, kulturalna i oświatowa seniorów, (p. 137–144). Bielsko-Biała: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Administracji. Półturzycki, J. (2014). Profesor Halina Szwarc – twórczyni uniwersytetów trzeciego wieku w Polsce. In M. Stawiak-Ososińska & A. Szplit (Eds.), Historyczno-społeczne aspekty starzenia się i starości (pp. 93–103). Kielce: Agencja Reklamowa TOP. Szarota, Z. (2010). Starzenie się i starość w wymiarze instytucjonalnego wsparcia. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Pedagogicznego. Szwarc, H. (1995). Refleksje na XX-lecie Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Warszawie. In H. Szwarc (Ed.), Uniwersytet Trzeciego Wieku w Warszawie. Warszawa: Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie. Vellas, P. (1977). Le troisième Souffle. Grasset, Paris: Grasset. Zych, A.A. (2001). Słownik gerontologii społecznej. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”. RENATA KONiECZNA-WOźNiAk, ARTUR FABiś 107 http://studenci-trzeciego-wieku.studentnews.pl www.utw.pl http://www.pafw.pl https://www.federacjautw.pl/images/pliki/pliki2017/standardy2.pdf[accessed on: 11.11.2019] https://www.federacjautw.pl/alutw/images/stories/tutw.pdf[accessed on: 11.11.2019] file:///C:/Users/Dell/Downloads/uniwersytety_trzeciego_wieku_w_polsce_w_2018_r..pdf [accessed on: 11.11.2019]

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c3ff3f81-09ac-4265-bbfc-be00a8c2a033
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.