PL EN


2014 | 4 (60) | 79-100
Article title

Ochrona zdrowia i dostęp do świadczeń medycznych migrantów nieudokumentowanych w prawie Unii Europejskiej i prawie krajowym

Selected contents from this journal
Title variants
EN
Health care and access to medical services of undocumented migrants in European Union and national law
RU
Здравохранение и доступ к медицинским услугам нелегальных мигрантов в области права Европейского Союза и национального законодательства
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Migranci nieudokumentowani to obywatele państw trzecich przebywający nielegalnie na terytorium kraju członkowskiego Unii Europejskiej. Nieuregulowany status prawny determinuje ich funkcjonowanie społeczne, w tym również dostęp do świadczeń medycznych. Szczególne konsekwencje ma pozycja prawna migrantów nieregularnych dla ochrony ich praw podstawowych. Artykuł analizuje sytuację tej grupy migrantów w ramach realizacji polityki migracyjnej Unii Europejskiej. Szczególnie istotne w kontekście poruszanych zagadnień są sytuacje, gdy cudzoziemcy pozostają w detencji (w ośrodkach strzeżonych oraz ośrodkach w celu wydalenia), a także poddawani są procedurze powrotu do kraju pochodzenia. Całość problematyki przedstawionej w artykule zanalizowana została w oparciu o przepisy nowej ustawy o cudzoziemcach, która weszła w życie 1 maja 2014 r.
EN
Irregular migrants (third country national residing in EU Member States without legal permit) are found to live in a very special social position which determines their access to health care. This problem has particular meaning for fundamental rights protection of migrants in EU. The present paper analyses the position of undocumented migrants in the context of European migration policy. Significant meaning for the standards of access to medical services have conditions of detention and return process. Above mentioned issues are analyzed in the light of provisions of Law on Aliens that entered into force on the 1st May 2014.
RU
Незарегистрированные мигранты – это граждане третьих стран, нелегально проживающие на территории государства – члена Европейского Союза. Неурегулированный юридический статус определяет их социальное функционирование, включая доступ к медицинским услугам. Особенные последствия имеет юридическое положение нелегальных мигрантов для защиты своих основных права. В статье анализируются положения этой группы мигрантов в рамках миграционной политики Европейского Союза. Особенно важным в контексте рассматриваемых вопросов, являются ситуации, когда иностранцы остаются в задержании (в охраняемых центрах и в центрах для депортации), а также проходят процедуру возвращения в страну происхождения. Все вопросы, поднятые в статье были проанализированы на основе положений нового закона об иностранцах, который вступил в силу 1 мая 2014 года.
Publisher
Year
Issue
Pages
79-100
Physical description
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-c4059b78-8026-40da-8b99-51fa808e71ef
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.