Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2002 | 14 | 69–91

Article title

Stereotypy językowe w dowcipach rosyjskich

Content

Title variants

EN
LINGUISTIC STEREOTYPES IN RUSSIAN JOKES

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Obiektem badań w artykule są dowcipy w języku rosyjskim – gatunek tekstu, który odgrywa szczególną rolę w życiu współczesnego człowieka, biorąc udział, między innymi, w formowaniu stereotypów narodowościowych. Dla zrozumienia mechanizmu działania dowcipu na umysł odbiorcy niezbędna jest analiza jego składników tekstowych. Dowcip odbierany jest jako typ tekstu zbudowany na podstawie różnych mechanizmów przeciwstawienia skryptów, które tworzą swego rodzaju równanie. W równaniu tym występują wielkości stałe (cechy charakteru lub sposoby zachowania w pewnej sytuacji, leżącego u podstaw charakteru narodowego) oraz wielkości zmienne (nazwy przedstawicieli narodowości). O powstaniu stereotypu możemy mówić w tym wypadku, kiedy pewna cecha stale jest przypisywana przedstawicielom pewnej narodowości.
EN
The article deals with Russian jokes. Jokes play a special role in people’s lives nowadays by, among others, contributing to the formulation of national stereotypes. In order to understand the mechanism of the influence of a joke on the mind of the receiver, it is necessary to analyze its textual components. A joke is construed as a type of text built on the basis of various mechanisms of the juxtaposition of scripts which constitute a type of equation. The equation contains constants, i.e. traits of human nature or patterns of behaviour in a given situation which lie at the root of a specific national character, and variables, i.e. the names of the representatives of given nationalities. A stereotype arises when a particular trait is regularly attributed to representatives of the same nationality.

Year

Volume

14

Pages

69–91

Physical description

Contributors

References

  • Abramowicz i in. (red.), 1994 — Abramowicz Maciej, Bertrand Denis, Stróżyński Tomasz (red.), 1994, Humor europejski, Lublin, Wyd. UMCS.
  • Bartmiński J., 1988, Podstawy lingwistycznych badań nad, stereotypem. — na przykładzie stereotypu matki, [w:] Język a kultura, t. 12, Stereotyp jako przedmiot lingwistyki. Teoria., metodologia, analizy empiryczne, pod red. Janusza Anusiewicza i Jerzego Bartmińskiego, Wrocław, s. 63-83.
  • Bergson A., 1992, Śmiech, Moskwa.
  • Chłopicki W., 1955, O humorze poważnie, Kraków.
  • Dymel R., 1994, Śmiech zakazany, [w:] Abramowicz i in. (red.) 1994, s. 179-184.
  • Galatani O., 1994, Ośmieszanie jako strategia obronna w państwach totalitarnych: dowcip rumuński., [w:] Abramowicz i in. (red.) 1994, s. 186-197.
  • Kurganov E., 1997, Anekdot kak żanr, Sankt-Peterburg.
  • Piguet J.-C., 1994, Struktury logiczne komizmu, [w:] Abramowicz i in. (red.) 1994, s. 143- 164.
  • Raskin V., 1985, Semantics Mechanisms of Humor, Dordrecht.
  • Uspenskij B. A., 1994, Antipovedenije v kulture drevnej Rusi, [v:] Uspenskij B. A., Izbrannyje trudy, t. 1, Moskva, s. 320-333.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c405d663-a7c8-4f49-9577-9bf9f7f19b67
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.