Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2014 | 9 | 111-116

Article title

Raport z badań "Europejska Noc Muzeów 2014"

Authors

Content

Title variants

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
W dniach 17-18 maja 2014 roku zespół Pracowni Polskiego Pomiaru Postaw i Wartości pod kierunkiem ks. prof. S.H. Zaręby przeprowadził badanie uczestników Europejskiej Nocy Muzeów 2014 w Warszawie. Badanie przeprowadzono na losowo dobranej próbie (N=1272) osób z populacji, zróżnicowanych pod względem zmiennych społeczno-demograficznych. Ankieterzy zostali oddelegowani do 20 ośrodków kultury, w których zapraszali do udziału w ankiecie losowo dobranych zwiedzających. W badaniu uwzględniono wiele aspektów uczestnictwa w kulturze. Głównym zagadnieniem był udział w tym wyjątkowym wydarzeniu kulturalnym - zbierano opinie uczestników w zakresie: ich własnego doświadczenia, motywacji, oczekiwań i ocen. Innym ważnym problemem ogólnie rozumiane uczestnictwo badanych w kulturze: zainteresowanie kulturą, odwiedzanie miejsc związanych z kulturą (jak teatr, galeria, kino, opera, itp.), wiedza o kulturze oraz subiektywne spojrzenie respondentów na ich własne zaangażowanie w życie kulturalne.

Keywords

Year

Issue

9

Pages

111-116

Physical description

Dates

published
2014

Contributors

author

References

  • Falk J.H., Dierking L.D., (2002) The Museum Experience, Howell House, Waszyngton.
  • Golka M., (2008) Socjologia kultury, Wyd. Scholar, Warszawa.
  • Kłoskowska A., (1981) Socjologia kultury, PWN, Warszawa.
  • Komunikat CBOS, Poziom życia Polaków, BS/44/2010.
  • Krajewski M., (2014) W kierunku relacyjnej koncepcji uczestnictwa w kulturze, www.Academia.-edu/2399126/w_kierunku_relacyjnej_koncepcji_uczestnictwa_w_kulturze (dostęp 27.01.2014).
  • Zaręba S.H., Choczyński M., (red.) (2013) Konsumując coolturę. Europejska Noc Muzeów w Warszawie 2013, Kontrast, Warszawa.

Notes

PL
Artykuł 9. z numeru 9.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2299-2367

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c4069263-c855-49b6-b544-79c4dbeb9244
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.