Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 11 | 2 | 33-44

Article title

Wartość chrześcijańskiej aporetyki

Content

Title variants

EN
Value of the christian contradiction

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Perspektywa chrześcijańska stwarza niepowtarzalną płaszczyznę jednoczesnego spojrzenia na ludzką egzystencję w sensie rozwoju materialnego oraz doskonalenia duchowego. Są to dwie całkiem różne zasady samorealizacji człowieka w świecie, które w żaden sposób się nie wykluczają. Są naturalnie przynależne jednemu i niepodzielnemu bytowaniu osoby. Jednym z pierwszorzędnych czynników i zarazem rokującym prawidłowy kierunek rozwoju jest stosunek do życia osobowego jako daru.
EN
The maturing process of the man in great measure is conditioned in struggling against different oppositions, which directly take back to his freedom. Therefore he is subjected often to the attempt to be found between the helplessness and freeing. And even though seemingly this situation has short-lived and transitional character, in fact it is extended on the entire life. Sometimes this state seems without the exit, but onlyawareness of his earthly dimension is freeing from the one-way allocation. If, however, we consider the possibility of the personal bond with the Christian faith, determined reality stops fear. The Christian faith gives a different view on all paradoxes and contradictions which are turning up in this world and have temporary consequences. Christian experience also gives courage, the perseverance and strength for surviving and defeating earthly oppositions.

Year

Volume

11

Issue

2

Pages

33-44

Physical description

Contributors

 • kierownik Zakładu Teologii Dogmatycznej, Fundamentalnej i Ekumenizmu Wydziału Teologicznego Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu

References

 • Bierdiajew M., Opyt eschatołogiczeskoj mietafiziki. Tworczestwo i obiektywizacja, Paris 1947.
 • Bonhoeffer D., Wybór pism, przekł. A. Morawska, Warszawa 1970.
 • Evdokimov P., Poznanie Boga w Kościele wschodnim. Patrystyka, liturgia, ikonografia, przekł. A. Liduchowska, Kraków 1996.
 • Góźdź K., Teologia historii zbawienia według O. Cullmanna, Lublin 1996.
 • Grabska S., Bóg i człowiek. Propozycje etyczne E. Schillebeeckxa, „Znak” 21 (1969), nr 175, s. 31–47.
 • Halik T., Cierpliwość wobec Boga. Spotkanie wiary z niewiarą, przekł. A. Babuchowski, Kraków 2009.
 • Kowalczyk S., Człowiek w poszukiwaniu wartości. Elementy aksjologii personalistycznej, Lublin 2006.
 • Krasiński J., Personalistyczny charakter humanizmu chrześcijańskiego, w: Tajemnica człowieka. Wokół osoby i myśli ks. Wincentego Granata, red. C. Bartnik, Lublin 1985, s. 320–331.
 • Laurentyn R., Prawdziwe życie Jezusa Chrystusa, przekł. T. Jania, Kraków 1999
 • Łosski W., Teologia mistyczna Kościoła wschodniego, przekł. M. Sczaniecka, Warszawa 1989.
 • Moczulski K., Dostojewski. Żyzń i tworczestwo, Paris 1974.
 • Moltmann J., Dlaczego jestem chrześcijaninem, „Znak” 31 (1979), nr 300, s. 535–538.
 • Nietsche A., Lęk i ufność, „Znak” 22 (1970), nr 190, s. 456–467.
 • Rahner K., Christlicher Humanismus, w: tenże, Schriften zur Theologie, Bd. VIII, Einsiedeln 1967, s. 239–245.
 • Richard P., Apokalipse. Das Buch von Hoffnung und Widerstand. Ein Komentar, Luzern 1996.
 • Sienkiewicz E., Człowiek w myśli Augustyna, „Teologia w Polsce” 5 (2011), nr 2, s. 259–272.
 • Styczeń T., Człowiek darem. Na marginesie Jana Pawła II „teologii ciała”, „Znak” 34.(1982), nr 330, s. 35–351.
 • Szczurek J.D., Poznanie świata i człowieka, w: Wspólnota Kościoła a jedność Europy, red. A. Czaja, V. Kmiecik, Lublin 2006, s. 171–179.
 • Špidlik T., Myśl rosyjska. Inna wizja człowieka, przekł. J. Dembska, Warszawa 2000

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c4083a91-e1cd-48b1-ad8c-00f9b434c942
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.