Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 13 | 3(38) | 102-115

Article title

Medialne reprezentacje kultury literackiej, czyli wiedza o książce dla dzieci – (nie) tylko w Sieci

Content

Title variants

EN
The media representations of literary culture or knowledge about a book for children – (not) only on the Web

Languages of publication

PL

Abstracts

EN
The purpose of the text is to identify and description certain dimensions of literary culture that are represented in digital media and relate to the children’s recipient. The method used content analysis, mainly Polish websites, indicate the dominant media enabled representations of knowledge about children’s book and its contexts (reading culture, the role of intermediary). Described some forms of presence of literature for children and youth in cyberspace, such as portals and blog reviewers, websites writers and books, journals and literary blogs, forums readers, radio and TV programs. Scientific knowledge of literary culture is represented in the network to a lesser extent in comparison to popularizing, commercial and promotional activities of publishers and other entities. The source of scientific information are the pages of international conferences, associations, organizations and libraries. To a lesser degree, open source licenses are digitally released as original scientific studies, such as books, journals and research reports.

Year

Volume

13

Issue

Pages

102-115

Physical description

Dates

published
2017-09-30

Contributors

 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie

References

 • Adamczewska I. (2012), Pisarz w mediach masowych, czyli autentyzm jako literacki chwyt (auto)promocyjny. „Teksty Drugie”, 6.
 • Borowski D. (2015), Jak w nowych mediach promuje się czytelnictwo wśród dzieci i młodzieży. Wybrane przykłady. W: M. Wróblewski, E. Kruszyńska, A. Szwagrzyk (red.), Sztuka dziecięca i młodzieżowa a nowe media. Toruń, Wydawnictwo UMK.
 • Czabanowska-Wróbel A. (2016), Literatura dziecięca – pomiędzy literaturą światową i globalną. „Wielogłos” Pismo Wydziału Polonistyki UJ, 1 (27).
 • Dawidowicz-Chymkowska O. (2012),”Wynaturzone” Forum Fanów Małgorzaty Musierowicz jako interakcyjna maszyna interpretacyjna: studium przypadku. „Teksty Drugie”, 6.
 • Höijer, Birgitta (2011), Social Representations Theory: A New Theory for Media Research. “Nordicom Review”, Vol. 32, No. 2.
 • Holsti O.R. (1969), Content Analysis for Social Science and Humanities. Reading, MA, Addison-Wesley.
 • Hopfinger M. (2010), Literatura i media po 1989 roku. Warszawa, Oficyna Naukowa.
 • Hopfinger M. (red.) (2005), Nowe media w komunikacji społecznej w XX wieku: antologia. Warszawa, Oficyna Naukowa.
 • Juza M. (2007), Wiedza ekspercka a mądrość zbiorowa w komunikacji internetowej. „Studia Socjologiczne”, 3.
 • Leszczyński G. (2003), O krytyce książki dziecięcej. W: tegoż, Literatura i książka dziecięca. Słowo--obiegi-konteksty. Warszawa, CEBID.
 • Leszczyński G., Zając M. (2013), Książka i młody czytelnik: zbliżenia, oddalenia, dialogi: studia i szkice. Warszawa, Wydawnictwo SBP.
 • Lisowska-Magdziarz M. (2004), Analiza zawartości mediów: przewodnik dla studentów. Kraków, Wydawnictwa UJ.
 • Lisowska-Magdziarz M. (2006), Analiza tekstu w dyskursie medialnym: przewodnik dla studentów. Kraków, Wydawnictwo UJ.
 • Lisowska-Magdziarz M. (2009), Medialne reprezentacje wiedzy. W: M. Filiciak, G. Ptaszek (red.), Komunikowanie (się) w mediach elektronicznych: język, edukacja, semiotyka. Warszawa, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.
 • Maryl M. (2012), Literatura i e-społeczeństwo. „Teksty Drugie”, 6.
 • Mąka-Malatyńska K. (2009), Uwagi o odbiorcy wirtualnym w telewizyjnych programach dla dzieci. W: G. Leszczyński (red.), Sztuka dla dziecka jako forma komunikacji społecznej. Poznań, Centrum Sztuki Dziecka.
 • Szpunar M. (2017), Imperializm kulturowy internetu. Kraków, Instytut Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • Tałuć K. (2009), Literatura dla młodego odbiorcy w polskojęzycznych zasobach sieciowych. W: K. Heska-Kwaśniewicz (red.), Literatura dla dzieci i młodzieży (po roku 1980). T. 2. Katowice, Wydawnictwa Uniwersytetu Śląskiego.
 • Wierny S. (2008), Użytkowanie Internetu i czytelnictwo internetowe w Polsce w 2006. W: G. Straus, K. Wolff, S. Wierny, Czytanie, kupowanie, surfowanie: społeczny zasięg książki w Polsce w 2006 roku. Warszawa, Instytut Książki i Czytelnictwa, Biblioteka Narodowa.
 • Wróblewski, Kruszyńska, Szwagrzyk (red.) (2015), Sztuka dziecięca i młodzieżowa a nowe media. Toruń, Wydawnictwo Naukowe UMK.
 • Zabawa K. (2013), Rozpoczęta opowieść: polska literatura dziecięca po 1989 roku wobec kultury współczesnej. Kraków, Akademia Ignatianum Wydawnictwo WAM.
 • Zając M. (2009), Promocja książki dla dzieci w Internecie. Wybrane zjawiska W: G. Leszczyński, D. Świerczyńska-Jelonek, M. Zając (red.), Ocalone królestwo. Twórczość dzieci – perspektywy badawcze – problemy animacji. Warszawa, Wydawnictwo SBP.
 • Netografia
 • http://encyklopediadziecinstwa.pl
 • http://www.ibby.org/ (The International Board on Books for Young People (IBBY)
 • http://www.irscl.com/ (The International Research Society for Children’s Literature)
 • http://www.kamar.domeczek.pl/OMC%20www/Our_Mythical_Childhood_Publication_of_Research_Results.html
 • http://sbc.org.pl/dlibra
 • http://www.radiokrakow.pl/audycje/alfabet/
 • http://www.ifp.uni.wroc.pl/filoteknos
 • https://cldgk.wordpress.com
 • http://www.ctct.polonistyka.uj.edu.pl
 • http://www.getcaughtreading.org/literacy-first-book.php
 • http://www.londonbookfair.co.uk/en/Whats-On/conferences/
 • http://xiegarnia.pl
 • wielokropek.com.pl/blog

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
1734-1582
ISSN
e-ISSN 2451-2230

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c4083e31-af5c-49b8-a6cb-943637d29045
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.