Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2014 | s1 | 153-155

Article title

Wpływ edukacji szkolnej na zachowania zdrowotne uczniów

Authors

Selected contents from this journal

Title variants

EN
Effect of schooling on health behaviors of pupils

Languages of publication

PL EN

Abstracts

PL
O tym, że trzeba dbać o zdrowie uczniowie wiedzą. Mówią o tym rodzice, lekarze, reklamy, a nawet szkoła. Czy rozumieją jednak znaczenie tych słów i potrafią odnieść do swoich zachowań? Zagadnienia dotyczące zdrowia w edukacji były i są nadal tematem wielu dyskusji i sporów. Niewątpliwie to właśnie szkoła stała się miejscem, w którym uczniowie są edukowani zdrowotnie. Zgodnie z nową podstawą programową szkoła ma rozwijać u uczniów postawy dbałości o zdrowie własne i innych ludzi, oraz umiejętność tworzenia środowiska sprzyjającego zdrowiu. Czy szkoła spełnia swoje zadanie? Czy uczeń wie jak tę wiedzę wykorzystywać? Czy ma z kogo brać dobry przykład? Jeśli tak jest, to dlaczego uczniowie zaraz po zajęciach o zdrowym odżywianiu biegną do szkolnego sklepiku, aby kupić do zjedzenia słodkie i niezdrowe batony, ciastka czy chipsy? Edukacja zdrowotna nie może przecież sprowadzać się wyłącznie do przekazywania suchej wiedzy. Powinna polegać przede wszystkim na odkrywaniu i pobudzaniu świadomości uczniów. Ważnym zadaniem nauczycieli jest zainteresowanie ucznia, ale i uświadomienie mu, jak łatwo zaszkodzić swojemu zdrowiu i je stracić.
EN
Pupils know that they have to take care of their health. They are informed about that by the parents, doctors, advertisments and even at the school. However, do they understand the meaning of these words, and can relate them to their actual behavior? Health issues in education have been and are still the subject of much discussion and debate. Undoubtedly, the school became a place where pupils are educated about health. According to the new core curriculum, the school is the place to develop pupils’ attitudes regarding their own health. The question is, if the school does the right job. Do pupils know how to use this knowledge? Do teacher and others give a good example? If so, why so many pupils run after classes to buy sweets and unhealthy candy bars, cookies or potato chips? Health education cannot be reduced only to the transfer of “dry” knowledge. It should rely primarily on discovering and stimulating awareness. An important task of teachers is to interest the pupils, but also aware the of that, how easily they can harm and lose their own health.

Keywords

PL
EN

Year

Issue

s1

Pages

153-155

Physical description

Dates

published
2014-09-02

Contributors

  • Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c409805f-9093-4fd7-8eb6-de2fdca8cfb4
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.