Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2010 | 72 | 1-2 | 149-171

Article title

Malowidła Łukasze Raedtke, freskanta 1. połowy XVIII wieku w pocysterskim kościele w Lądzie nad Wartą

Title variants

EN
The Mural Paintings of Łukasz Raedtke, unknown fresco artist from the first half of the 18th century in the former Cistercian church at Ląd-on-the-Warta

Languages of publication

PL

Abstracts

EN
Łukasz Raedtke, a convert from the Cistercian abbey at Przemęt would have been one of the first painters to work on commission for the abbey pa-tron, Mikołaj Antoni Łukomski, to decorate the abbey church dedicated to the Virgin Mary at Ląd. Born in or around 1685, he would have entered the Cistercian monastery in 1703 or 1704, while his death is recorded as being 4th March, 1722. Two known self-portraits of Raedtke, preserved in his own frescos at Ląd and Przemęt, depict the painter’s appearance at about 10 and 20 years of age Up until this point, the artist has remained completely absent from Polish art history, while his name has been associated exclusively with the mural paintings at Ląd. It is clear that he was author of the monumental decorative painting carried out around 1720 for the church of St. John the Baptist at Przemęt, in which his frescos decorate the presbytery walls, transept vaulting and canopies of the illusory cupolas. As a result of meagre archival information, Raedtke remains an artist whose biography is hidden beneath the surfaces of his executed works.

Year

Volume

72

Issue

1-2

Pages

149-171

Physical description

Contributors

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa

References

 • Białłowicz-Krygierowa Zofia, Malowidła ścienne z XIV wieku w dawnym opactwie cysterskim w Lądzie nad Wartą, Poznań 1957.
 • Borkowska Urszula, Kult liturgiczny św. Urszuli w Polsce do XVI wieku, „Roczniki Humanistyczne” 14(1966), z. 2.
 • Cieślak Edmund, W obronie tronu króla Stanisława Leszczyńskiego, Gdańsk 1986.
 • Gapski Henryk, Problematyka rekrutacji cystersów w Polsce w XVI-XVIII wieku, [w:] Historia i kultura cystersów w dawnej Polsce i ich europejskie związki. Red. Jerzy Strzelczyk, Poznań 1987.
 • Karpowicz Mariusz, Uwagi o przemianach malarstwa i rzeźby polskiej w latach 1711-1740, w: Sztuka 1. poł. XVIII wieku. Materiały Sesji Stowarzyszenia Historyków Sztuki, Rzeszów 1978, Warszawa 1981, s. 98.
 • Łużyniecka Ewa, Architektura klasztorów cysterskich. Filie lubiąskie i inne cenobia śląskie, Wrocław 2002.
 • Nowiński Janusz, „Na podobieństwo winnej latorośli...” Alegoria rozwoju zakonu cystersów na obrazie Adama Swacha w krużgankach klasztoru w Lądzie nad Wartą. Najstarszy widok zabudowań lądzkiego opactwa, „Saeculum Christianum” 10(2003) nr 2.
 • Nowiński Janusz, Nagrobek opata-mecenasa Mikołaja Antoniego Łukomskiego w pocysterskim kościele w Lądzie nad Wartą, „Biuletyn Historii Sztuki” 2008 nr 3-4.
 • Nowiński Janusz, Ołtarz Matki Bożej Częstochowskiej i powstańcza mogiła – dwie pamiątki patriotyczne w dawnym opactwie w Lądzie nad Wartą, „Seminare” t.26 (2009).
 • Olszewski Daniel, Kult bł. Wincentego Kadłubka w Jędrzejowie, [w:] Cystersi w Polsce w 850-lecie fundacji opactwa jędrzejowskiego, Red. Daniel Olszewski, Kielce 1990.
 • Wyrwa Andrzej Marek, Procesy fundacyjne wielkopolskich klasztorów cysterskich linii altenberskiej Łekno, Ląd, Obra, Poznań 1995.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c40d9153-3778-4e53-be6d-e44e0650aaf3
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.