Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2013 | LXXXVII (87) | 47-70

Article title

Kondycja ekonomiczna mikroprzedsiębiorstw na przykładzie firm z województwa łódzkiego

Content

Title variants

EN
Economic conditions of the micro-enterprises from the Lodz region

Languages of publication

PL

Abstracts

EN
The aim of the paper is to evaluate the economic conditions of the micro-enterprises from the Lodz region based on statistical data from the years 2008–2010. In-depth knowledge of this sector, its specificity, the general economic situation and the barriers to development may facilitate better understanding of the needs and business conditions of micro-firms. The analysis refers to the Lodz region, not the Lodz Metropolitan Area, because detailed statistics about counties are not available.

Year

Volume

Pages

47-70

Physical description

Dates

published
2013

Contributors

 • Katedra Wymiany Międzynarodowej, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Uniwersytet Łódzki

References

 • Adamik A. (red.), Współpraca małych i średnich przedsiębiorstw w regionie. Budowanie konkurencyjności firm i regionu, Difin, Warszawa 2012.
 • Bławat F., Przedsiębiorca w teorii przedsiębiorczości i praktyce małych firm, Gdańskie Towarzystwo Naukowe, Gdańsk 2003.
 • Czajkowska A., Wpływ mikroprzedsiębiorstw na rozwój gospodarki regionalnej na przykładzie województwa łódzkiego, w: Strategie zarządzania mikro i małymi przedsiębiorstwami. Mikrofirma 2010, Zeszyty Naukowe nr 585, Ekonomiczne problemy usług nr 50, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2010, s. 101–110.
 • Działalność gospodarcza mikroprzedsiębiorstw w województwie łódzkim w latach 2008–2009, US w Łodzi, Łódź 2011.
 • Działalność gospodarcza mikroprzedsiębiorstw w województwie łódzkim w latach 2009–2010, US w Łodzi, Łódź 2012.
 • Działalność gospodarcza przedsiębiorstw o liczbie pracujących do 9 osób w 2010 r., GUS, 18.10.2011.
 • Działalność gospodarcza przedsiębiorstw o liczbie pracujących do 9 osób w 2011 r., GUS, 16.10.2012.
 • Działalność przedsiębiorstw niefinansowych w 2010 r., GUS, Warszawa 2011.
 • Juchniewicz M., Grzybowska B., Innowacyjność mikroprzedsiębiorstw w Polsce, PARP, Warszawa 2010.
 • Kaczorowski P., Samozatrudnienie jako forma rozwoju przedsiębiorczości w województwie łódzkim – ocena dotychczasowego stanu, bariery i perspektywy, www.kls.uni.lodz
 • Kamińska A., Regionalne determinanty rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw, Difin, Warszawa 2011.
 • Mikroprzedsiębiorstwa w Polsce... czyli o większości polskich firm, Biuletyn Euro Info, 06.03.2012, http://een.org.pl.
 • Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, PARP, Warszawa 2011.
 • Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2006–2007, PARP, Warszawa 2008.
 • Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2011, Bank Pekao SA, Warszawa, grudzień 2011.
 • Raport o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa łódzkiego, US w Łodzi, Kwiecień 2012.
 • Sasin K., Zarządzanie małą firmą, Wyd. AE we Wrocławiu, Wrocław 2003
 • Smallbone D., Wyer P., Growth and the development in the small business. Principles, practice and policy, [w:] Carter S., Jones-Evans D. (red.), Enterprise and small business, Prentice Hall, Financial Times, 2006.
 • Starczewska-Krzysztoszek M., Słabe i mocne strony mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, PKPP Lewiatan, grudzień 2011.
 • Stefanowicz J., Jankowska A., Augustynowicz E., Jeżeli działać to nie indywidualnie – rola mikroprzedsiębiorstw w dialogu społecznym, Lewiatan, Warszawa 2010.
 • Strużycki M., Małe i średnie przedsiębiorstwa w gospodarce regionu, PWE, Warszawa 2004.
 • Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej z dnia 2 lipca 2004 r., Dz.U. 2004 nr 173 poz. 1807 z dn. 6.08.2004 r.
 • Warunki powstania i działania oraz perspektywy rozwojowe polskich przedsiębiorstw powstałych w latach 2006–2010, GUS, Warszawa 2012.
 • Wilimowska Z., Urbańska K., Uwarunkowania działalności mikroprzedsiębiorstw na rynku polskim, Oficyna Wydawnicza PWSZ w Nysie, Skrypt nr 16, Nysa 2009.
 • www.gus.gov.pl.
 • Zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące definicji przedsiębiorstw mikro, małych i średnich, OJ L 124 z dn. 20.05.2003.
 • Zaman C., The role of small and medium size entreprises in the economy, Handout, Institutional & Sector Modernisation Facility, 2007, http://www.ismf-eusy.org/ismf_reports/Reports/E043-05-07.pdf.
 • Zmiany strukturalne grup podmiotów gospodarki narodowej w rejestrze REGON, I półrocze 2012 r., GUS, Warszawa 2012.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
0081-6841

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c4125d9a-5694-4697-beb3-74001d00538f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.