PL EN


2017 | 498 | 284-296
Article title

Bilans korzyści i zagrożeń w handlu zagranicznym polskich przedsiębiorstw na rynkach krajów pozaeuropejskich

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Rozwój powiązań międzynarodowych w istotny sposób wpływa na dynamikę wzrostu gospodarczego i efektywność zachodzących procesów ekonomicznych w gospodarkach. Polska jest krajem, który ma dodatnie saldo wymiany handlowej z krajami wysoko rozwiniętymi, ale jednocześnie problemem jest stały deficyt w wymianie handlowej z krajami pozaeuropejskimi, w tym również z krajami rynków wschodzących, takimi jak Chiny i Indie. Brak obecności polskich firm na tych rynkach, jak również ich niedostateczna ekspansywność na innych kontynentach sprawią, że polscy eksporterzy, a tym samym i gospodarka nie korzystają dostatecznie z wysokiej dynamiki wzrostu gospodarczego i demograficznego innych krajów i regionów. Celem publikacji jest prezentacja podstawowych szans i zagrożeń w handlu z krajami spoza Europy, a hipoteza badawcza zakłada, że aktywność na tych rynkach jest warunkiem koniecznym utrzymania zrównoważonego tempa rozwoju gospodarki.
Contributors
author
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-c4183267-e27b-4b9d-a67b-de09b66837f8
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.