Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2013 | 12 | 1 | 69-79

Article title

Korzystanie z portali społecznościowych przez młodzież. Wyniki badania EU NET ADB

Content

Title variants

EN
The use of social networking sites among adolescents. The EU NET ADB research results

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Zdecydowana większość młodzieży w wieku 14–17 lat w Polsce posiada profil chociaż na jednym portalu i korzysta z niego codziennie. Portale społecznościowe są bardziej popularne wśród dziewczyn. Dziewczyny częściej odwiedzają tego typu strony i spędzają na nich więcej czasu niż chłopcy, zarówno w dni, kiedy są lekcje, jak i w dni wolne od zajęć szkolnych. Główne powody, dla których nastolatki korzystają z serwisów społecznościowych, to utrzymywanie kontaktu z innymi, nawiązywanie nowych znajomości, odrabianie lekcji oraz bycie na bieżąco z różnego rodzaju informacjami. Osoby spędzające na portalach społecznościowych co najmniej 2 godziny dziennie częściej pokonują za pomocą internetu samotność (p<0,05) niż inni ich użytkownicy. Istnieje zależność między intensywnym użytkowaniem serwisów społecznościowych i różnymi problemami psychospołecznymi. Najsilniejszy związek zachodzi w przypadku zachowań niedostosowanych oraz agresywnych. Ponadto osoby intensywnie korzystające z portali społecznościowych częściej korzystają z internetu w sposób dysfunkcyjny.
EN
The vast majority of young people aged 14–17 in Poland has a profile on at least one sns and uses it on a daily basis. Social networking sites are more popular among girls. Girls are more likely to visit this kind of websites and spend more time on them than boys, both on school days and non-school days. The main reasons why adolescents use social networking sites are as follows: keeping contact with others, making new friends, doing homework, being up to date. Those who spend at least 2 hours a day on social networking sites are more likely to overcome loneliness (p<0,05) than other users. There is an association between the heavy use of social networking sites and the various psychosocial problems. The strongest association occurs in the case of rule breaking (delinquent) behaviour and aggressive behaviour. Moreover adolescent who are heavy sns users are more prone to dysfunctional internet use.

Year

Volume

12

Issue

1

Pages

69-79

Physical description

Contributors

  • Fundacja Dzieci Niczyje

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c4186538-b9e3-4eb1-846f-7805b3a85f4e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.