Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2015 | 7 | 1 | 77-92

Article title

Ve víru jugoslávské krize Chorvatsko na počátku roku 1989

Authors

Content

Title variants

EN
In the Maelstrom of the Yugoslav Crisis Croatia at the Beginning of the Year 1989

Languages of publication

CS

Abstracts

CS
Studie analyzuje celkovou situaci v Chorvatsku na počátku roku 1989. Vnitropolitické a společenské události jsou zařazeny do obecného kontextu jugoslávské krize, která se právě na počátku roku 1989 výrazně dramatizuje. Autor definuje základní priority a stanoviska nejvyšší chorvatské mocenské elity v tomto období. Základní kontury politiky chorvatského mlčení, jak byl postoj chorvatských komunistů po roce 1971 nazýván, se autor snaží ukázat na nejdůležitějších událostech ledna roku 1989. Odborná studie je založena na studiu hlavních chorvatských periodik a dosud stále skrovné sekundární literatury.
EN
This study analyzes the overall situation in Croatia at the beginning of the year 1989. Internal political and social events are included in the overall context of the Yugoslav crisis, which was dramatizing at the beginning of 1989. The author defines the basic priorities and opinions of the high Croatian power elite in this period. The basic contours of Croatian so called “politics of silence”, how attitude of the Croatian communists after 1971 was called, are exemplified by the most important events of January 1989. This study is based on an analysis of the major Croatian periodicals and still meagre secondary literature.

Discipline

Year

Volume

7

Issue

1

Pages

77-92

Physical description

Contributors

  • Faculty of Arts Charles University in Prague

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c419472a-7363-49b9-b46d-8f139fd0ad84
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.