Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2012 | 3 | 1 | 248-265

Article title

Edukacja architektoniczna w przedszkolu – zarys problematyki

Authors

Content

Title variants

EN
Architectural education in kindergarten – basic concepts

Languages of publication

PL EN

Abstracts

PL
Edukacja architektoniczna jest pojęciem szeroko rozumianym, lecz nie wprowadzanym przez wychowawców na podwórko przedszkolne. Jej zrozumienie tkwi w umiejętności prawidłowego postrzegania otaczającej architektury, co wymaga ewolucji świadomości nauczycieli co do znaczenia tej dziedziny w procesie edukacyjnym i wychowawczym
EN
Architectural education is a concept widely understood, but not implemented by the kindergarten teachers in the yard. Her skill lies in understanding the accurate perception of the surrounding architecture, which requires the evolution of consciousness on the importance of teachers in this field in the educational process and educational

Year

Volume

3

Issue

1

Pages

248-265

Physical description

Dates

published
2012

Contributors

References

 • Bańka A. (2002), Społeczna psychologia środowiskowa, Scholar, Warszawa.
 • Encyklopedia Powszechna PWN, (2009), Warszawa.
 • French H. (1999), Architektura, Warszawa.
 • Jałowiecki B., Szczepański M. (2009), Miasto i przestrzeń w perspektywie socjologicznej,Warszawa.
 • Kupisiewicz C., Kupisiewicz M. (2009), Słownik pedagogiczny PWN, Warszawa.
 • Leksykon Pedagogiczny PWN (2000), Warszawa.
 • Łobocki M. (2009), Teoria wychowania w zarysie, Kraków.
 • Mackiewicz B., Szczepkowska-Szczęśniak K., Małe przedszkole w kaŜdej wsi.; http://www.mmp.fio.org.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=98&Itemid=66
 • Nalaskowski A. (2002), Przestrzenie i miejsca szkoły, Kraków.
 • Przedszkole Integracyjne; http://www.podgorka.home.pl/o_nas.htm (06.2012).
 • Waszak- Nowak. J, Przedszkole Integracyjne; http://www.edukacja.edux.pl/p-7789-zagospodarowanie - i-wyposazenie-sali-przedszkolnej.php (06.2012)
 • Wytyczne programowo-funkcjonalne projektowania przedszkoli (1979), Ministerstwo Oświaty i Wychowania, Warszawa.
 • Włodarczyk J. (1992), Architektura szkoły, Warszawa.
 • Zarządzenie Ministra Oświaty i Wychowania z dnia 25 października 1979 roku
 • http://bryla.gazetadom.pl/bryla/1,85298,7438048,Tam_gdzie_dorastaja_nowoczesne_przedszkolaki.html
 • http://bryla.gazetadom.pl/bryla/1,85301,7457469,Modułowe_przedszkolaki.html
 • http://bryla.gazetadom.pl/bryla/51,85298,7438048.html?i=13 (06. 2012).
 • http://bryla.gazetadom.pl/bryla/51,85298,7438048.html?i=9 (06. 2012).
 • http://pracowniak.wordpress.com/2010/03/02/przedszkole-im-krola-maciusia-i-w-warszawie/ (06. 2012).
 • http://www.domosfera.pl/wnetrza/1,94387,5752927.html
 • http://www.domosfera.pl/wnetrza/1,94387,5752927.html (06.2012).
 • http://www.kavakava.ee/ (06. 2012).
 • http://www.kolo.com.pl/dla_dziennikarzy/press_releases/press_Sanitec_KOLO_z_mysla_o_najmlodszych_seminaria_o_wyposazeniu_przedszkoli.html
 • http://www.podgorka.home.pl/o_nas.htm
 • http://www.podgorka.home.pl/wirualne/1.html (06. 2012).
 • http://www.pparchitekci.pl/ (06. 2012).
 • www.70n.no (06. 2012).

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2080-9069

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c420e5f5-a1a2-43e3-9c5e-1471a0d4865a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.