PL EN


2005 | 4 | 11-19
Article title

Główne kierunki procesu harmonizacji polskiego prawa podatkowego z prawem wspólnotowym oraz jego efekty po akcesji Polski do UE

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
Keywords
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-c422707c-c2e6-41bd-b1af-a775b05786b2
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.