PL EN


2016 | 81 | 4 | 69-81
Article title

The Church in Royal and Teutonic Prussia after the Second Peace of Toruń: The time of continuation and change

Title variants
PL
Kościół w Prusach Królewskich i państwie zakonu krzyżackiego po drugim pokoju toruńskim: ciągłość i zmiana
Languages of publication
EN
Abstracts
PL
W artykule zostały omówione bezpośrednie oraz pośrednie konsekwencje drugiego pokoju toruńskiego odnoszące się do sytuacji Kościoła w państwie zakonu krzyżackiego w Prusach do czasów reformacji. Zaprezentowane zostały zaobserwowane w tym zakresie elementy kontynuacji oraz zmian, które wynikały zarówno z ukształtowania się nowego politycznego podporządkowania poszczególnych diecezji, jak i stopniowo zmieniającej się pozycji prawnej tamtejszych biskupstw i ich zwierzchników. Z przeprowadzonych badań wynika, że wszystkie zmiany polityczne, prawne, organizacyjne i społeczne zachodzące w Kościele w Prusach po drugim pokoju toruńskim z 1466 r. stały się jedynie wstępem do mającej nastąpić za kilkadziesiąt lat reformacji. Podziały polityczne, a tym samym zmiany w organizacji kościelnej, zdecydowały o kształcie przyszłej organizacji Kościoła w Prusach – kontynuacji w przypadku katolickich diecezji wchodzących w skład Prus Królewskich i zmianie, związanej z reformą protestancką i powstaniem struktur Kościoła ewangelickiego na terytorium Kościoła w Prusach Książęcych.
Year
Volume
81
Issue
4
Pages
69-81
Physical description
Contributors
  • Instytut Historii i Archiwistyki, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-c4239d13-799a-49bd-b676-f99d56dcb2aa
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.