Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2020 | 157-158 | 1-9

Article title

W teatrze świata

Content

Title variants

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Agnieszka Sosnowska, Sztuka znikania. Teatralność w czasach ponowoczesnych, Księgarnia Akademicka, Kraków 2019

Keywords

Year

Issue

Pages

1-9

Physical description

Dates

published
2020-06

Contributors

References

  • Baudrillard, Jean, Precesja symulakrów, przeł. T. Komendant, [w:] Postmodernizm. Antologia przekładów, pod red. T. Nycza, Universitas, Kraków 1997.
  • Benjamin, Walter, Źródło dramatu żałobnego w Niemczech, przeł. A. Kopacki, posł. A. Lipszyc, Wydawnictwo Sic!, Warszawa 2013.
  • Bieńczyk, Marek, Przeźroczystość, Wydawnictwo Znak, Kraków 2007.
  • Caputo, John D., Heidegger i Derrida: zimna hermeneutyka, przeł. T.K. Sieczkowski, „Nowa Krytyka” 2001 nr 12.
  • Lipszyc, Adam, Symbol, ślad, alegoria (Benjamin i inni), „Teksty Drugie” 2004 nr 1-2.
  • Markowski, Michał Paweł, Pragnienie obecności, słowo/obraz terytoria, Gdańsk 1999.
  • Sławek, Tadeusz, Przeciw swojskości, Piwnica i studnia, [w:] tegoż, Żaglowiec, czyli Przeciw swojskości, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2006.
  • Skuratowicz Jan; Żuchowski, Tadeusz J., Rozważania wokół pierwszego przykazania, „Artium Quaestiones” 2009, t. XX.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

URI
https://didaskalia.pl/pl/artykul/w-teatrze-swiata

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c42460b3-0058-4c9d-98be-a3ca7d8b9b14
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.