Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2015 | 232 | 146-155

Article title

Rola klimatu organizacyjnego w kształtowaniu zaangażowania pracowników ośrodków pomocy społecznej na Śląsku

Authors

Content

Title variants

EN
The role of organizational climate in shaping organizational commitment of employees in social welfare centres in Silesia

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Narastające problemy społeczne i ekonomiczne stawiają przed ośrodkami pomocy społecznej i ich pracownikami nowe wyzwania. W tym kontekście należy zwrócić uwagę na zagadnienie klimatu organizacyjnego i jego wpływu na zaangażowanie organizacyjne pracowników. W artykule podjęto próbę odpowiedzi na następujące pytania: jaki jest poziom zaangażowania organizacyjnego pracowników i jaka jest ogólna orientacja klimatu organizacyjnego ośrodków pomocy społecznej oraz czy istnieje związek pomiędzy poziomem zaangażowania organizacyjnego pracowników a orientacją klimatu organizacyjnego ośrodków pomocy społecznej? Cele te zostaną zrealizowane przez zaprezentowanie wyników badań empirycznych przeprowadzonych w ośrodkach pomocy społecznej na Śląsku.
EN
Growing social and economic problems pose new challenges for social welfare centres and their employees. In this context special attention should be paid to the issue of organizational climate and its impact on employee commitment. This paper tries to answer the questions: what is the level of organizational commitment of the employees and what is the general orientation of the organizational climate of social welfare centres as well as is there a relationship between the orientation of the organizational climate of social welfare centres and their employees’ organizational commitment? These aims will be achieved by presenting the results of empirical research concerning employees’ organizational commitment and its ties with the orientation of the organizational climate carried out in social welfare centres in Silesia.

Year

Volume

232

Pages

146-155

Physical description

Contributors

References

 • Allen N.J., Meyer J.P. (1990), The measurement and antecedents of affective, continuance and normative commitment to the organization, „Journal of Occupational Psychology”, No. 63.
 • Becker H.S. (1960), Notes on the concept of commitment, „American Journal of Sociology”, No. 66(1).
 • Bieńko M. (2012), Dylematy profesji i roli w refleksyjnym projekcie tożsamości współczesnego pracownika socjalnego na przykładzie pracowników powiatowych centrów pomocy rodzinie [w:] M. Rymsza (red.), Pracownicy socjalni i praca socjalna w Polsce. Między służbą społeczną a urzędem, ISP, Warszawa.
 • Bratnicki M., Kryś R., Stachowicz J. (1988), Kultura organizacyjna przedsiębiorstw. Studium kształtowania procesu zmian zarządzania, Ossolineum, Wrocław.
 • Flynn D.M., Tannenbaum S.I. (1993), Correlates of organizational commitment: Differences in the public and private sector, „Journal of Business and Psychology”, No. 8(1).
 • Juchnowicz M. (2010), Zarządzanie kapitałem ludzkim a poziom zaangażowania pracowników, „Zarządzani Zasobami Ludzkimi”, nr 3-4.
 • Kaźmierczak T. (2012), Pracownicy socjalni, kapitał ludzki, profesjonalna praktyka [w:] M. Rymsza (red.), Pracownicy socjalni i praca socjalna w Polsce. Między służbą społeczną a urzędem, ISP, Warszawa.
 • Kaczka E., Kirk R (1967), Managerial climate, work groups, and organizational performance, „Administrative Science Quarterly”, No. 12(2).
 • Król M. (2012), Wpływ elastyczności zatrudnienia na zaangażowanie pracowników – perspektywa pracodawcy, „Współczesne Zarządzanie”, nr 1.
 • Lawler E.E., Hall D.T., Oldham G.R. (1974), Organizational climate: relationship to organizational structure, process and performance, „Organizational Behavior and Performance”, No. 11(1).
 • Lok P., Crawford J. (2001), Antecedents of organizational commitment and the mediating role of job satisfaction, „Journal of Managerial Psychology”, No. 16(7/8).
 • Meyer J.P., Allen N.J. (1991), A Three-component conceptualization of organizational commitment, „Human Resource Management Review”, No. 1.
 • Meyer J.P., Smith C.A. (2000), HRM practices and organizational commitment: Test of a mediation model, „Canadian Journal of Administrative Sciences”, No. 17(4).
 • Ogilvie J.R. (1986), The Role of Human Resource Management Practices in Predicting Organizational Commitment, „Group & Organization Management”, No. 11.
 • Patterson M.G., West M.A., Shackleton V.J., Dawson J.F., Lawthom R.A, Maitlis S., Robinson D.L., Wallace A.M. (2005), Validating the organizational climate measure: links to managerial practices, productivity and innovation, „Journal of Organizational Behavior”, No. 26.
 • Pocztowski A. (2007), Zarządzanie zasobami ludzkimi, PWE, Warszawa.
 • Porter L.W., Steers R.M., Mowday R.T., Boulian P.V. (1974), Organizational commitment, job satisfaction, and turnover among psychiatric technicians, „Journal of Applied Psychology”, No. 59.
 • Quinn R.E., Rohrbaugh J. (1981), A Competing Values approach to organizational effectiveness, „Public Productivity Review”, No. 5(2).
 • Riketta M. (2002), Attitudinal organizational commitment and job performance: A metaanalysis, „Journal of Organizational Behavior”, No. 23(3).
 • Rollinson D. (2005), Organizational Behavior and Analysis. An Integrative Approach, Pearson Education, Harlow.
 • Rose R.C., Kumar N., Pak O.G. (2009), The Effect of Organizational Learning on Organizational Commitment, Job Satisfaction and Work Performance, „Journal of Applied Business Research”, No. 25(6).
 • Rowlinson S. (2001), Matrix Organizational Structure, Culture and Commitment: A Hong Kong Public Sector Case Study of Change, „Construction Management and Economics”, No. 19(7).
 • Steers M.R. (1977), Antecedents and Outcomes of Organizational Commitment, „Administrative Science Quarterly”, No. 22.
 • Wimalasiri J.S. (1993), Comparative Analysis of Organisational Climate in the Private and the Public Sector Organisations in Singapore, „Singapore Management Review”, No. 15(2).

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2083-8611

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c4269b14-4ddb-4c7a-a0c0-37573c26ac44
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.