Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2014 | 4(21) | 22-35

Article title

Znaczenie implementacji zasad zarządzania logistycznego dla zarządzania przedsiębiorstwem wodociągowym na przykładzie PWIK „Wodnik”

Content

Title variants

EN
The importance of implementation of the principles of logistics management for water supply company management on the basis of S&WSC “Wodnik”

Languages of publication

PL EN

Abstracts

EN
The author of the article presents the importance of using the principles of logistics management in practical activity of the water supply company. The main aim of the article is analyzing the principles of logistics management and evaluating their influence on the functioning of management of water supply company. The subject of research is “Sewage and Water Supply Company “WODNIK” Ltd in Jelenia Góra. To accomplish such a defined aim the following objectives have been expressed: (1) determining the characteristics of the principles of logistics management, (2) presenting the principles of logistics management in a section of concrete actions, processes and programs which support their implementation in the company S&WSC “Wodnik” Ltd, (3) defining the role of the principles of logistics management in the administration in S&WSC “Wodnik” Ltd. In the article, the thesis has been stated that using the principles of logistics management is a crucial factor, making the accomplishment of strategic, tactical and operative aims of the company easier. Data for the analysis were obtained from the company’s internal documents, observation and interviews with company management.

Year

Issue

Pages

22-35

Physical description

Contributors

References

 • Abou-Ghanem M., Arfaj K.A., 2008, SAP/GIS Integration Case Studies & Techniques, Saudi Aramco.
 • Abt S., 2001, Logistyka w teorii i praktyce, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Poznań.
 • Blaik P., 2010, Logistyka. Koncepcja zintegrowanego zarządzania przedsiębiorstwem, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 • Coyle J., Bardi E., Langley C., 2010, Zarządzanie logistyczne, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 • Dehler M., 2001, Entwicklungsstand der Logistik, Messung – Determinanten – Erfolgswirkungen, Deutscher Universitäts-Verlag/GWV Fachverlage GmbH, Wiesbaden.
 • Denczew S., 2004, Podstawy gospodarki komunalnej. Współczesne zagadnienia sektorów inżynieryjnych, Wydawnictwo Politechniki Białostockiej, Białystok.
 • Göpfert I. (ed.), 2006, Logistik der Zukunft – Logistics for the Future, Verlag Gabler, Wiesbaden.
 • Grzechca W., 2012, Strategia Just In Time w problemie balansowania linii montażowej, Logistyka, nr 2, dysk optyczny (CD-ROM).
 • Harrison A., Hoek R., 2010, Zarządzanie logistyką, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 • Piechurski F., 2011, Systemy monitoringu w sieci wodociągowej (1). Wskaźniki pod obserwacją, Magazyn Instalatora, nr 10 (158).
 • Piechurski F.,2013, Straty wody i sposoby skutecznego ich ograniczania w systemach dystrybucji wody, Inżynier Budownictwa, nr 11.
 • Prockl G., 2007, Logistik-Management im Spannungsfeld zwischen wissenschaftlicher Erklärung und praktischer Handlung, Deutscher Universitäts-Verlag/GWV Fachverlage GmbH, Wiesbaden.
 • PWiK, 2013a, Raport Roczny 2012 Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji „Wodnik” Sp. z o.o. w Jeleniej Górze, Jelenia Góra.
 • PWiK, 2013b, Procedura P-09. Zakupy i kwalifikowanie dostawców, Jelenia Góra.
 • Sołtysik M., 2003, Zarządzanie logistyczne, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice.
 • Szymczak M., 2002, Informatyzacja zarządzania logistycznego, [w:] Gołembska E. (red.), Kompendium wiedzy o logistyce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, s. 166.
 • Trębicka A., 2011, Zastosowanie technik informatycznych w pracach dotyczących modelowania i symulacji sieci wodociągowych, Logistyka, nr 3, dysk optyczny (CD-ROM).
 • Weselik A., 2003, Jak minimalizować koszty utrzymania zapasów, Logistyka, nr 1.
 • Wieteska G., 2011, Kryteria oceny źródeł zaopatrzenia dostawców jako element doskonalenia procesów logistycznych, Logistyka, nr 6.
 • Zarząd PWiK, 2012, Aktualizacja Programu Realizacji Strategii Rozwoju Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Jeleniej Górze na lata 2012-2016 (Projekt), Jelenia Góra.
 • http://www.agrad.jgora.pl/realizacja/gis-dla-pwik-wodnik-w-jeleniej-gorze (dostęp: 15.03.2014).
 • http://www.ctmed.pl/konsuliting/informatyzacja-i-komputeryzacja (dostęp: 18.04.2014).

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c4283380-6f6e-4291-a9f2-0f09c9e106a9
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.