Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Journal

2021 | 1(65) | 67-76

Article title

Unbuilt proposals for post-war Wrocław: sample digital models

Content

Title variants

PL
Niezrealizowane koncepcje powojennego Wrocławia: przykładowe modele cyfrowe

Languages of publication

EN PL

Abstracts

EN
The goal of the study was to present the process and the effects of digital reconstruction of unrealised architectural projects for Wrocław. The subject of the research were the projects by renowned architects such as Jadwiga Grabowska-Hawrylak, Stefan Müller, Zenon Prętczyński, Andrzej Frydecki. The visualisations are the first attempt of digital reconstructions based on preserved incomplete archival plans. The attempt was presented as a process aimed at presenting original design ideas in new light, allowing realistic presentation of the buildings in the surroundings, they were designed for. The authors of the article tried to reconstruct the proportions of buildings, their locations, relations with context and textures they were meant to be finished with. The article presents the most intriguing aspects of the work and the difficulties of the research. The authors based their work not only on the archival projects but also on the architectural tendencies they are clearly rooted in. The presentation of the projects in the form of visualisations allows better understanding of the original architectural goals of their designers and the opens new perspective at the post-war modern architecture.
PL
Celem artykułu było przedstawienie procesu i efektu odtwarzania cyfrowego niezrealizowanych koncepcji architektonicznych dla Wrocławia. Przedmiotem pracy były projekty takich architektów jak Jadwiga Grabowska-Hawrylak, Stefan Müller, Zenon Prętczyński, Andrzej Frydecki. Przygotowane wizualizacje są pierwszą próbą odtworzenia projektów na podstawie niepełnych materiałów archiwalnych. Próba ta została ukazana jako proces, którego celem jest przybliżenie oryginalnych idei projektowych w nowym ujęciu, pozwalającym na rzeczywiste przedstawienie ich kontekście, w którym miały powstać. Podczas pracy autorzy artykułu starali się zarówno odtworzyć proporcje budynków, ich lokalizację, relacje z otoczeniem, jak i materiały, jakimi miały być wykończone. W artykule omówiono też najbardziej intrygujące zagadnienia i trudności związane z badaniem. Opierano się nie tylko na koncepcjach, ale także na ówczesnych tendencjach projektowych, w których dane koncepcje są wyraźnie zakorzenione. Ukazanie projektów za pomocą wizualizacji pozwala na lepsze zrozumienie założeń architektonicznych przyjętych przez ich autorów, a także spojrzenie na krajobraz miasta z perspektywy powojennych projektantów.

Journal

Year

Issue

Pages

67-76

Physical description

Contributors

 • Faculty of Architecture, Wrocław University of Science and Technology
author
 • HTWK-Leipzig University of Applied Sciences

References

 • Karta londyńska. Zasady dotyczące komputerowych wizualizacji dziedzictwa kulturowego, Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego (oprac.), 2010, http://www.londoncharter.org/fileadmin/ templates/main/docs/london_charter_2_1_pl.pdf [accessed: 19.01.2021].
 • Wolf A., Post-war Modernism 2.0 von VROA-Architekten Wrocław, [in:] I. Sonntag (Hrsg.), Labor der Moderne. Nachkriegsarchitektur in Europa, Sächsische Akademie der Künste, Dresden 2014, 202–207.
 • Majczyk J., Projekty profesora Andrzeja Frydeckiego dla wrocławskich szkół wyższych, “Architectus” 2016, nr 2(46), 79–93, doi: 10.5277/arc160206.
 • Gabiś A., Całe morze budowania. Wrocławska architektura 1956–1970, Muzeum Architektury we Wrocławiu, Wrocław 2018.
 • Duda M., Patchwork. Architektura Jadwigi Grabowskiej-Hawrylak, Muzeum Architektury we Wrocławiu, Wrocław 2016.
 • Elser O., Kurz P., Schmal P., SOS Brutalism. A Global Survey, ParkBooks, Zürich 2018.
 • Czupkiewicz A., Wojciechowski Ł., Stefan Müller, SARP, Wrocław 2016.
 • Curtis J.R.W., Denys Lasdun, Phaidon Press, New York 1994.
 • Dal Co F., Kevin Roche, Electa, Milan 1985.
 • Jaap Bakema and the open society, Heuvel Van Den D. (ed.), Archis, Amsterdam 2018.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c429fc8d-629c-4a83-b94c-6f8ed65582d1
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.