Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


1999 | 1 | 81-89

Article title

Rola państwa w ekonomii neoklasycznej

Content

Title variants

PL
The role of the state in neoclassical economics

Languages of publication

EN

Abstracts

EN
The argument of this paper is that this procedure is unacceptable. It first sets out to look at the expression "neoclassical" in general, dividing it into "old" and "new" microeconomics. Secondly, the (potential) role of the state is discussed in these microeconomic areas. The conclusion with regard to old microeconomics is along the lines of J. Stiglitz, i.e. the end of communism should be taken as a refutation of neoclassical economics. While the conclusion for new microeconomics hinges on the fatal methodological fault that one is capable of modeling everything.
PL
W artykule autor zwraca uwagę na różnice w neoklasycznym podejściu do mikroekonomii, z uwzględnieniem podziału na mikroekonomię "starą" i "nową". Prezentuje też potencjalną rolę państwa w obu tych ujęciach mikroekonomicznych. Oba ujęcia różnią się podejściem do roli państwa w gospodarce. "Nowa" mikroekonomia staje przed problemem zbytniego uproszczenia modelu. Jeśli za pomocą jednego modelu można wyjaśnić wszystko, to nie wyjaśnia on niczego. W takim wypadku państwo odgrywa w nim taką rolę, jaką wyznaczą mu korzystający z tego modelu. Oznacza to, że państwo może aktywnie uczestniczyć w procesach gospodarczych lub nie. Zwolennicy interwencjonizmu modelują zatem sytuacje, w których państwo odgrywa jakąś rolę, neoliberałowie zaś postępują przeciwnie. Nasuwa się zatem wniosek, iż niezależnie od tego, czy jest to ujęcie "nowe" czy "stare", ekonomia neoklasyczna nie przesądza definitywnie o potencjalnej roli państwa w gospodarce

Year

Issue

1

Pages

81-89

Physical description

Dates

published
1999

Contributors

References

 • Akerlof G.A. (1970), The Market for Lemons, "Quarterly Journal of Economics", no. 34, pp. 488—500.
 • Arrow K.J. (1987), Economic Theory and the Hypothesis of Rationality, vol. 2, pp. 69—74 [in:] Eatwell J., Milgate M. and Newman P. (1987), The New Palgrave — A Dictionary of Economics, London: Macmillan.
 • Blaug M. (1992), The Methodology of Economics, 2nd ed., Cambridge: CUP.
 • Blaug M. (1997), Economic Theory in Retrospect, 5th ed., Cam bridge: CUP.
 • Brown C.V. and Jackson P.M. (1990), Public Sector Economics, 4th ed., Oxford: Basil Blackwell.
 • Campus A. (1987), Marginalist Economics, vol. 3, pp. 320—322 [in:] Eatwell J., Milgate M. and Newman P. (1987), The New Palgrave — A Dictionary of Economics, London: Macmillan.
 • Fisher S. (1989), Games Economists Play, "Rand Journal of Economics", vol. 20, p. 113.
 • Goldfarb R. S. (1995), The Economist-as-audience Needs a Methodology of Plausible Inference, "Journal of Economic Methodology", 2:2, pp. 201—222.
 • Heusinger R. von (1995), What is Left of New Classical Macroeconomics?, "Wincott Discussion Papers" 5/95, The University of Buckingham.
 • Heusinger R. von (1997), The Structure of New Keynesian Economics, "Wincott Discussion Papers", 2/97, The University of Buckingham.
 • Heusinger R. von (forthcoming), Methodological Criteria for Comparative Theoretical Economics, "Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie".
 • Lange O. (1949), The Practice of Economic Planning and The Optimum Allocation of Resources, "Econometrica" 17, Supplement.
 • Little I.M.D. (1957), A Critique of Welfare Economics, second edition, Oxford: Clarendon Press.
 • Murrell P. (1983), Did the Theory of Market Socialism Answer the Challenge of Lud ig von Mises? A Reinterpretation of the Socialist Controversy, "History of Political Economy", 15:1, pp. 92—105.
 • Peltzman S. (1991), The Handbook of Industrial Organization: A Review Article, "Journal of Political Economy", vol. 99, no. 1, pp. 201—217.
 • Pribam K. (1992), Geschichte des ökonomischen Denkens, Zweiter Band, Frankfurt: Suhrkamp.
 • Samuelson P. (1967), Economics, seventh edition, New York: McGraw-Hill.
 • Spence M. (1973), Market Signaling, "Quarterly Journal of Economics".
 • Stiglitz J. (1986), Economics of the Public Sector, 2nd ed., New York: Norton.
 • Stiglitz J. (1994), Whither Socialism?, Cambridge, MA: The MIT Press.
 • Summers L. H. (1991), The Scien ific Illusion in Empirical Macroeconomics, "Scandinavian Journal of Economics" 93 (2), pp. 129—148.
 • Sutton J. (1990), Explaining Everything, Explaining Nothing, "European Economic Review", vol. 34, p. 505.
 • Vaughn K.I. (1980), Economic Calculation under Socialism: The Austrian Contribution, "Economic Inquiry", vol. 18, October.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c42d2e11-e0e8-4375-a938-d75997338d08
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.