Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 477 | 49-58

Article title

Aktywności mieszkańców Łodzi na rzecz ochrony środowiska

Content

Title variants

Languages of publication

PL EN

Abstracts

PL
Tereny miejskie, ze względu na stale zwiększający się odsetek ludności je zamieszkującej oraz kumulację siedzib przedsiębiorstw przemysłowych, są szczególnie narażone na procesy degradacji środowiska. Z tego względu bardzo duże znaczenie mają działania podejmowane przez władze publiczne wszystkich szczebli (od centralnego do lokalnego), które mają na celu jego ochronę. Istotne jest jednak, żeby w procesy ochrony środowiska zaangażowali się nie tylko przedstawiciele władzy i podlegających im podmiotów i instytucji, ale również mieszkańcy danej jednostki terytorialnej i prowadzący na jej obszarze swoją działalność przedsiębiorcy. Celem artykułu jest zaprezentowanie wyników badań, które zostały zrealizowane w marcu 2016 r. wśród dorosłych mieszkańców Łodzi, a które dotyczyły m.in. podejmowanych przez nich działań mających wpływ na stan i ochronę środowiska.

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c42e73c4-4028-4203-8927-e9b8d6ff99e1
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.