Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2015 | 3 | 353-358

Article title

Ewolucja jako realizacja projektu?

Authors

Selected contents from this journal

Title variants

EN
Evolution as the Realization of a Project?

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
W przyrodniczych teoriach ewolucji biologicznej ewolucja jest przedstawiana jako bezkierunkowy proces, w którym istotną rolę odgrywa przypadek. Metody nauk przyrodniczych nie są bowiem w stanie wykryć żadnego narzuconego z zewnątrz celu czy projektu. Nie oznacza to jednak, że taki projekt nie istnieje. W artykule próbuję pokazać, że filozoficzne interpretacje ewolucji dopuszczają możliwość, by ewolucja była realizacją projektu.
EN
In the scientific theories of biological evolution, evolution is presented as an undirected process in which chance plays an important role because the methods of the sciences are not able to detect any externally imposed order or project. This does not mean, however, that such a project does not exist. In this article I try to show that the philosophical interpretations of evolution allow for the possibility that evolution was the implementation of the project.

Keywords

PL
EN

Contributors

  • Instytut Filozofii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa, Wóycickiego 1/3, 01–938 Warszawa, Polska

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c433d95a-2adf-47ef-91d6-d57acf3955a3
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.