Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2016 | 4(42) | 703–711

Article title

Functioning of small agriculture farms in farmers opinion

Content

Title variants

PL
Funkcjonowanie drobnych gospodarstw rolnych w opinii rolników

Languages of publication

EN

Abstracts

EN
In the article the authors consider the functioning of small farms. The paper focuses on crucial problems connected with the defi nition of small farms and with their traditional and modern functions. The paper presents farmers’ opinions about small agricultural operations, as information was collected from 100 farmers from Kozienicki county, Poland. The farmers had from 1 to 5 ha of agricultural land. Respondents’ declarations indicate that small farms perform mainly social functions. They expressed their defi nition of a small farm as one having from 1 to 10 ha of agricultural land. The majority of respondents were dissatisfi ed with their agriculture income. Their main reason for continuing activity in agriculture was the fact that they were the only successors in the family
PL
W opracowaniu poruszone zostały zagadnienia funkcjonowania drobnych gospodarstw rolnych. Jego celem było wskazanie w jaki sposób funkcjonowanie drobnych gospodarstw w powiecie kozienickim postrzegają ich właściciele. W pracy przedstawiono problemy związane z wyznaczaniem takich podmiotów oraz tradycyjne i nowe funkcje pełnione przez te gospodarstwa. Ponadto zaprezentowane zostały opinie na temat działania drobnych gospodarstw zebrane wśród celowo dobranej próby badawczej składającej się ze 100 rolników z obszaru powiatu kozienickiego. Badani producenci zwracali uwagę, że małe gospodarstwa pełnią głównie funkcje socjalne. Co ciekawe, dominowała wśród nich opinia, że drobnym gospodarstwem rolnym są podmioty posiadające do 10 ha użytków rolnych. Większość badanych nie była zadowolona z wysokości generowanego przez gospodarstwo dochodu, a głównym powodem, dla którego prowadzili gospodarstwo było to, iż przejęli je jako następcy od rodziców.

Year

Issue

Pages

703–711

Physical description

Contributors

author
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie,
author
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie,

References

 • www.arimr.gov.pl
 • www.krus.gov.pl
 • www.stat.gov.pl
 • Drygas M. (2014). Możliwości określenia definicji gospodarstwa rodzinnego. Dostęp online: www.senat.gov.pl
 • Makała H. Trendy w produkcji żywności wygodnej i przykłady jej zastosowania w turystyce – wybrane aspekty. Dostęp online: www.infona.pl
 • Matuszczak A. (2013). Regionalne zróżnicowanie zasobowo-produkcyjne bardzo małych gospodarstw rolnych w Unii Europejskiej w świetle potrzeby zrównoważonego rozwoju. Problemy Drobnych Gospodarstw Rolnych, Nr 2, (s.83–95).
 • Musiał W. (2013a). Problemy ekonomiczne gospodarstw małych i ich oczekiwania wobec reformy WPR2014-2020. Problemy społeczne i ekonomiczne drobnych gospodarstw rolnych w Europie. (s. 14-28). Kraków:Wyd. CDR.
 • Musiał W. (2013b). Wybrane problemy strukturalne, ekonomiczne i produkcyjne drobnych gospodarstw rolnych w województwie małopolskim. Problemy Drobnych Gospodarstw Rolnych, Nr 1, (s.83–95). Kraków:Wyd. CDR.
 • Poczta W. (2013). Gospodarstwa rolne w Polsce na tle gospodarstw Unii Europejskiej – wpływ WPR (red.) Zakład Wydawnictw Statystycznych, Warszawa.
 • Podstawka M. (2010). Mity i prawdy o Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego [w:] Ubezpieczenia w rolnictwie. Materiały i Studia. (s. 7-15). KRUS, Warszawa, nr 37.
 • Prognoza wpływów i wydatków funduszu emerytalnego do 2060 roku. (2013) Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Departament Statystyki i Prognoz Aktuarialnych. Warszawa.
 • Powszechny Spis Rolny (2010).
 • Raczkowska M. (2009). Kapitał społeczny na obszarach wiejskich w Polsce [w:] EIOGZ, nr 79, (s.39-47).
 • Sroka W. (2014). Rolnictwo w obrębie miast – wybrane aspekty zmian strukturalnych przed i po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej [w:] Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej. (s. 33-44). Zeszyty Naukowe SGGW, nr 108.
 • Wojewodzic T. (2013). Pozorna sukcesja – zaburzenie cyklu życia gospodarstw rolniczych [w:] Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej. (s. 141-152). Zeszyty Naukowe SGGW, nr 103.
 • Żmija J., Szafrańska M. (2015). Społeczne i ekonomiczne aspekty funkcjonowania drobnych gospodarstw rolnych w Polsce. (s. 155-165).Wieś i rolnictwo, nr 1(166.1).

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c4371eb1-37ba-496f-b8e0-2effc6e21cb3
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.