Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 4 | 95-103

Article title

Analiza zmienności znaczeń wyrazu kwiat

Content

Title variants

EN
Analysis of Semantic Changes on the Example of the Word kwiat [‘flower’]

Languages of publication

PL

Abstracts

EN
The article is mainly concerned with issues related to semantic changes in the Polish language. The lexeme kwiat (eng. flower) have been described based on material from historical and modern Polish dictionaries. The word kwiat has been in the Polish language since the 15th century, initially meaning ‘colored stain’. The first definition transformed into a botanical meaning (kwiat as a plant or part of a plant). The pre-Slavic botanical meaning of the word *cvětъ gave rise to the next definitions, which have formed over the years. Kwiat means among others: ‘best thing’, ‘best part of something’, ‘youth’, ‘purity, innocence’, ‘menstruation’, ‘pustules’. However, not all of these meanings have endured to the present time. Nowadays, the potted plant is called kwiat.

Year

Issue

4

Pages

95-103

Physical description

Contributors

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach

References

 • Bańkowski A., 2000: Etymologiczny słownik języka polskiego. T. 1. Warszawa.
 • Boryś W., 2005: Słownik etymologiczny języka polskiego. Kraków.
 • ISJP – Bańko M., red., 2000: Inny słownik języka polskiego. T. 1. Warszawa.
 • Kania S., 1995: Słownik argotyzmów. Warszawa.
 • Lewinson J., 1999: Słownik seksualizmów polskich. Warszawa.
 • Linde S.B., 1855: Słownik języka polskiego. T. 2. Lwów.
 • NSGU – Zgółkowa H., red., 2004: Nowy słownik gwary uczniowskiej. Wrocław.
 • SJPDor – Doroszewski W., red., 1961: Słownik języka polskiego. T. 3. Warszawa.
 • SJPSob – Sobol E., red., 2014: Słownik języka polskiego. Warszawa.
 • SPXVI – Mayenowa M.R., Pepłowski F., red., 1978: Słownik polszczyzny XVI wieku. T. 11. Wrocław.
 • SPXVII – Gruszczyński W., red.: Elektroniczny słownik języka polskiego XVII i XVIII wieku [online: http://sxvii.pl/index.php?strona=haslo&id_hasla=3128&forma=KWIAT#3147; data dostępu: 19.05.2015].
 • SW – (słownik warszawski) Karłowicz J., Kryński A., Niedźwiedzki W., red., 1902: Słownik języka polskiego. T. 2. Warszawa.
 • USJP – Dubisz S., red., 2003: Uniwersalny słownik języka polskiego. T. 2. Warszawa.
 • Bondkowska M., 1994: Szkic pola leksykalno-semantycznego kwiatów w polszczyźnie. „Poradnik Językowy”, z. 8, s. 16–27.
 • Buttler D., 1978: Rozwój semantyczny wyrazów polskich. Warszawa.
 • Kleparski G.A., 1999: Kierunki typologiczne w badaniach nad zmianą znaczeniową wyrazów. „Bulletin de la Société Polonaise de Linguistique” LV, s. 77–90 [online: http://www.mimuw.edu.pl/ polszczyzna/PTJ/b/b55_077-092.pdf; data dostępu: 19.05.2015].
 • Krawczyk-Tyrpa A., 2001: Kwiat i kobieta. „Język a Kultura” XVI, s. 9–16.
 • Lurker M., 1994: Język kwiatów. W: Tegoż: Przesłanie symboli w mitach, kulturach i religiach. Wojnakowski R., tłum. Kraków, s. 225–241.
 • Nowakowska A., 2005: Świat roślin w polskiej frazeologii. Wrocław.
 • Paul H., 1886: Principien der Sprachgeschichte. Halle.
 • Rozwadowski J., 1973: O poezji w języku. W: Stylistyka polska. Wybór tekstów. Miodońska-Brookes E., Kulawik A., Tatara M., wyb. i oprac. Warszawa, s. 197–201.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c43bad4b-4295-4fdc-8341-5217835a6243
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.