Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2014 | 6 Innowacje w kształceniu geograficznym i przyrodniczym | 163-175

Article title

Nauczyciel – wyzwania, nowy profil kwalifikacji zawodowych

Content

Title variants

EN
Teacher – new challenges, new professional profile

Languages of publication

PL EN

Abstracts

PL
Warto podjąć próbę zmierzenia się z rzeczywistością w kontekście realiów przyjętych norm etycznych i ekologicznych biorąc pod uwagę wyposażenie nauczyciela w nowy profil kwalifikacji zawodowych. Obecne wyzwania, które zostają skutecznie wdrażane w edukację, budzą obawy przed potencjalnym zagrożeniem, ale też wyzwalają pewne nadzieje. Daje się zaobserwować, że ówczesna praca pedagogiczna instrumentalizuje często młodego człowieka, stawiającego pierwsze kroki w roli nauczyciela–przedmiotowca, wychowawcy, do osiągnięcia konkretnych celów politycznych, ekonomicznych oraz pełnienia specjalnych wytyczonych zadań.
EN
It is worth a while to consider the reality of being a teacher in light of accepted ethical and ecological standards, while taking into account new professional qualifications of a teacher. The current challenges that are becoming a vital part of education are at the same time worrisome and a source of hope. It can be observed that the previous pedagogical work often instrumentalizes a young person, who begins his work as a teacher, so as to achieve political and economic objectives, and to perform specific fixed tasks.

Contributors

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Instytut Biologii, Zakład Zoologii i Dydaktyki Biologii
 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Instytut Biologii, Zakład Zoologii i Dydaktyki Biologii

References

 • Banach, Cz. (1995). Cechy – właściwości osobowościowe nauczycieli. W: A. Jopkiewicz (red.), Edukacja i rozwój: jaka szkoła? jaki nauczyciel? jakie wychowanie? Kielce: Wyższa Szkoła Pedagogiczna; Radom: Instytut Technologii Eksploatacji, 209–219.
 • Banach, Cz. (2011). Strategie rozwoju edukacji wobec problemów i zadań rozwoju Polski. W: J. Szempruch, M. Wojciechowska, J. Karczewska (red.), Kultura – edukacja: ciągłość i tendencje zmian. Kraków: Wydawnictwo LIBRON – Filip Lohner, 127–132.
 • Cichy, D. (1995). Skuteczność kształcenia dla ekorozwoju. Biologia w Szkole, 5, 236–240.
 • Dawid, J.W. (2002). O duszy nauczycielstwa. Oprac. J.W. Dawid. Lublin: Wyd. KUL.
 • Denek, K. (2000). Kształcenie zawodowe nauczycieli w kontekście reformy edukacji. W: Z. Jasiński, T. Lewowicki (red.), Problemy pedeutologii na przełomie XX i XXI wieku. Opole: Wyd. Uniwersytetu Opolskiego, 125–127.
 • Gordon, T. (2002). Wychowanie bez porażek w szkole. Warszawa: Instytut Wydawniczy PAX.
 • Jan Paweł II. (1991). Centesimus annus. Wrocław: TUM.
 • Kupisiewicz, Cz. ( 2006). Projekty reform edukacyjnych w Polsce. Warszawa: PWN.
 • Kwaśnica, R. (1994). Wprowadzenie do myślenia. O wspomaganiu nauczycieli w rozwoju. Wrocław: Wrocławska Oficyna Nauczycielska.
 • Michalak, R. (2004). Aktywizowanie ucznia w edukacji wczesnoszkolnej. Poznań: UAM.
 • Muszyński, H. (1974). W poszukiwaniu modelu sylwetki zawodowej nowoczesnego nauczyciela. Życie Szkoły, 10.
 • Nalaskowski, A. (1993). Szanse szkoły z wyboru. Toruń: Wyd. Adam Marszałek.
 • Okoń, W. (1984). Słownik pedagogiczny. Warszawa: PWN.
 • Okoń, W. (1996). Nowy słownik pedagogiczny. Warszawa: Wydawnictwo Żak.
 • Okoń, W. (1962). Osobowość nauczyciela. Rozprawy J. W. Dawida, Z. Mysłakowskiego, St. Szumana, M. Kreutza, St. Baleya. Warszawa: PZW.
 • Sarud, M. (2002). Wzór osobowy nauczyciela w opinii uczniów i rodziców. Dyrektor Szkoły, 12, 21–22.
 • Strykowski, W. (2005). Kompetencje współczesnego nauczyciela (Competences of contemporary teacher). Neodidagmata, 27/28, 15–28.
 • Strykowski, W., Strykowska, J., Pielachowski, J. (2003). Kompetencje nauczyciela szkoły współczesnej. Poznań: Wyd. eMPi2.
 • Zalewska-Bujak, M. (2010). Udział nauczycieli w przemianach edukacyjnych przełomu XX i XXI stulecia w Polsce. Katowice: Wyd. Uniwersytetu Śląskiego.
 • Żeber-Dzikowska, I. (2013a). Przygotowanie zawodowe we współczesnym kształceniu i wychowaniu. W: A. Głowala, M. Kamińska, M. Szymańska, L. Tomaszewska (red.), Wymiar formalny i aksjologiczny w praktyce edukacyjnej. Płock: Wydawnictwo Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, 231–246.
 • Żeber-Dzikowska, I. (2013b). Wizerunek przedsiębiorczego nauczyciela–wychowawcy i jego rola społeczna w XXI wieku – nadzieje, obawy i zagrożenia. W: W. Łozowiecka, M. Jagodzińska, K. Przybyszewska, E. Wiśniewska (red.), Edukacja a rynek pracy. Kompetencje społeczno-zawodowe determinantem gotowości człowieka do efektywnej adaptacji zawodowej. Płock: Wydawnictwo Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, 228–240.
 • Żeber-Dzikowska, I., Buchcic, E. (2014). Proces dydaktyczno-wychowawczy w edukacji biologicznej. Kompendium – nauczyciel na starcie. Maszynopis publikacji. Kielce: Wydawnictwo UJK.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2084-5456

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c43ff1c8-2d08-4031-a87e-2c5f0bc90ae6
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.